PL EN


Journal
2018 | 22 | 5 | 5-16
Article title

The Concise History of the Theological Journal “Polonia Sacra”: A Hundred Jubilee

Content
Title variants
PL
Zwięzła historia teologicznego czasopisma „Polonia Sacra” w setną rocznicę powstania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the history of the theological journal of Theological Faculty in Krakow. It was initiated just before the end of the First World War, in 1918, and published not without difficulties. There were only three issues printed till the Second World War. After it the publication of “Polonia Sacra” was reinitiated in Krakow. However, because the communist government in Poland expelled the Theological Faculty from Jagiellonian University in Krakow, and allowed only that the theology might be taught at the Academy of Catholic Theology in Warsaw, the journal “Polonia Sacra” was published for a very short time in Warsaw. The renewal of the journal “Polonia Sacra” as the official publication of the Faculty of Theology in Krakow was restarted again in 1997 and has been continued till now. The Internet era became a challenge for the journal, which gained the national recognition, and has the aspiration to be an international forum for the academic exchange of theological research.
PL
Artykuł dotyczy historii czasopisma teologicznego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Został on zainicjowany tuż przed końcem pierwszej wojny światowej, w 1918 roku i był wydawany nie bez trudności. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wydano tylko trzy numery. Po drugiej wojnie światowej ponownie zainicjowano publikację „Polonia Sacra” w Krakowie. Ponieważ jednak komunistyczny rząd w Polsce usunął Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pozwolił jedynie na nauczanie teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, czasopismo „Polonia Sacra” było wydane przez bardzo krótki czas w Warszawie. Odnowienie czasopisma teologicznego, „Polonia Sacra” jako oficjalnego pisma Wydziału Teologicznego w Krakowie nastąpiło w 1997 roku i jest kontynuowane do dziś. Era internetu stała się wyzwaniem dla czasopisma, które zyskało narodowe uznanie i ma aspiracje, aby stać się międzynarodowym forum wymiany teologicznej myśli akademickiej.
Journal
Year
Volume
22
Issue
5
Pages
5-16
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • [Glemma T.], Od redakcji, „Polonia Sacra” 1 (1948), s. 1–5.
  • Janiak M., Polonia Sacra – przeszłość i treść czasopisma, „Polonia Sacra” I (XIX) nr 1/45 (1997), s. 61–78.
  • Kubiś A., Słowo wstępne, „Polonia Sacra” I (XIX) nr 1/45 (1997), s. 3–4.
  • Nasz program, „Polonia Sacra” nr 1 (1918), s. [V]–VII.
  • Piech S., Jan Nepomucen Fijałek (1864–1936), w: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 381.
  • Sławiński H., Wychowanie prorodzinne. Według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.
  • Statut Towarzystwa imienia Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XV, Kraków 1917.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d17c9d64-c771-49cb-a798-12397ac45e8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.