PL EN


2013 | 4 | 79-95
Article title

Drużyny skautowe w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w obliczu wybuchu I wojny światowej

Authors
Content
Title variants
EN
Scouting in Galicia and Cieszyn Silesia in the face of World War I
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents scouting in Galicia on the verge of and after the outbreak of World War I including the feeling among the organizations from which scouting teams originated and that among its authorities, teams and team members; it also encompasses spontaneous accession of scouts to Polish Legions, activities of Boy and Girl Scout teams on the territories occupied and unoccupied by Russians as well in exile, and, finally, gradual rebirth of scout teams after the Russian troops had been driven out. Scouting was of unambiguously patriotic character, which found its expression in the fact that scouts joined Polish Legions spontaneously and on a massive scale. Many scout teams went to war either with the equipment gathered in previous years or passed it to the ones going to war. Boy Scouts survived mobilization only in the strongest circles. The boy scouts who had not joined the army and girl scouts were auxiliary staff. Until the Russian invasion, there existed the sp-called war teams/units; in Krakow, enrollment for one team was ordained; Zakopane circles continued their activity as well. Boy Scouts and Girl Scouts operated also in exile (evacuation). On the territories occupied by Russians some secret Boy and Girl Scout units operated. This was ended by Austrian offensive which drove Russians troops out. Civilian population soon returned to the area; opening schools enabled scouting organizations to be rebuilt. Scouting teams reactivated immediately after Russians had retreated.
PL
Artykuł prezentuje sytuację w skautingu galicyjskim u progu i po wybuchu I wojny światowej, uwzględniając nastroje w organizacjach będących źródłem kadr skautingu, we władzach organizacji, drużynach i wśród członków drużyn, następnie spontaniczny akces skautów do Legionów, działalność drużyn męskich i żeńskich na terenach zajętych i niezajętych przez Rosjan oraz na wychodźstwie, a wreszcie stopniowe odradzanie się działalności drużyn po odrzuceniu wojsk rosyjskich. Skauting miał jednoznacznie patriotyczny charakter, co znalazło wyraz w spontanicznym masowym wstępowaniu skautów do legionów. Wiele drużyn skautowych bądź wyruszyło na wojnę ze zgromadzonym w poprzednich latach ekwipunkiem, bądź ekwipunek wyruszającym przekazało. Ruch męski przetrwał mobilizację tylko w najsilniejszych środowiskach. Skauci, którzy nie wstąpili do wojska i skautki, pełnili funkcje pomocnicze. Aż do wkroczenia wojsk rosyjskich działały tzw. drużyny wojenne, w Krakowie zarządzono zapisy do jednej drużyny, kontynuowało pracę również środowisko zakopiańskie. Działały także drużyny męskie i żeńskie na wychodźstwie (ewakuacja). Na terenach zajętych przez Rosjan działały nieliczne tajne drużyny męskie i żeńskie. Ten okres działalności zakończył się wraz z ofensywą austriacką, która odrzuciła wojska rosyjskie. Na opuszczone przez nich tereny wróciła ludność, a otwarcie szkół umożliwiło odbudowę skautingu. Natychmiast po ustąpieniu Rosjan wznowiono działalność skautingu.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d1f2b2b3-6cc6-4b96-8070-e2893e65a349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.