PL EN


2014 | 2 | 111-124
Article title

Transatlantic relations internal to International Oil Companies as an important component of European energy security

Authors
Content
Title variants
PL
Partnerstwo transatlantyckie a międzynarodowe koncerny naftowe – element europejskiego bezpieczeństwa energetycznego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje rozwój transatlantyckich powiązań globalnych korporacji naftowych – jako jednego z filarów północnoatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Pokazuje perspektywę historyczną ich działalności po obu stronach Atlantyku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wzajemnych powiązań w zakresie wydobycia i przetwarzania węglowodorów, a następnie badań i postępu technologicznego. Analizie zostały poddane ostatnio występujące zjawiska, wskazujące na znaczące przesunięcie układu sił na rzecz ośrodków amerykańskich. Uznając wpływ powszechnie znanych trendów, takich jak wzrost znaczenia narodowych korporacji naftowych krajów producenckich oraz „rewolucji łupkowej” w Stanach Zjednoczonych, podkreślono istotne znaczenie amerykańskich sukcesów w rozwoju technologicznym i innowacjach jako głównych czynników sprawczych analizowanego zjawiska. Europa, jako jak niezdolna do dorównania drugiej stronie w zakresie potencjału w omawianych dziedzinach, ryzykuje utratę znaczenia w transatlantyckich relacjach. W konsekwencji osłabieniu ulegnie zarówno znaczenie starego kontynentu dla głównych uczestników globalnego rynku węglowodorów, jak i poziom jego bezpieczeństwo energetycznego. Rozpoczęte negocjacje w sprawie Transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji stwarzają Europie szansę na odwrócenie tego zagrożenia – jeśli wyrównane zostaną różnice w ochronie własności intelektualnej, finansowania innowacji oraz powstaną warunki do budowy wspólnej platformy infrastruktury paliwowej.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d2b01d9a-aa46-4c33-be3d-3a3385759106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.