PL EN


2009 | 3-4 | 61-76
Article title

Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział

Content
Title variants
EN
Polish Army Contingents under the UN banner – a closed chapter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) oraz w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (MINURCAT). Tym samym decyzją rządu nastąpiło zamknięcie jednego z najbardziej chlubnych rozdziałów polskiej działalności na rzecz utrzymania pokoju na świecie prowadzonej pod błękitną flagą ONZ. Artykuł przypomina krótką historię udziału oddziałów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych ONZ.
EN
In 2009 Poland cancelled three contingents for the UN peacekeeping missions: in the United Nations Disengagement Observer Forces (UNDOF) on Golan Heights, the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and the United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCA)). With this decision, the government closed one of the most praiseworthy chapters of the Polish activity for ensuring world peace, which was led under the blue flag of the UN. The article recollects the short history of the participation of the Polish Army in the peacekeeping missions of the UN.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d39c9554-c249-401a-acbd-1fc0f2d63723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.