PL EN


2015 | 4 | 67-82
Article title

Prawo do bezpiecznych warunków pracy. Teoria a praktyka działania

Content
Title variants
EN
The Right to Safe Working Conditions. Theory and Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Standardy zawarte w przepisach prawnych, określające wysoki poziom ochronny podmiotowego prawa do bezpiecznych warunków pracy, w niedostatecznym stopniu wpływają na praktykę działania w tym zakresie. W artykule wskazano na ważniejsze uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz przyczyny nierespektowania podmiotowego prawa pracowników do bezpiecznych warunków pracy. W świetle danych statystycznych i wyników prowadzonych kontroli, zawartych w rocznych sprawozdaniach Państwowej Inspekcji Pracy, skala łamania przepisów znajdująca wyraz w odnotowywanych wykroczeniach i zdarzeniach jest w Polsce wciąż ogromna. W rozważaniach wskazano na rodzajowe działania, które powinny korzystnie wpływać na poprawę sytuacji w powyższym zakresie.
EN
The standards contained in legal regulations, defining high level of protection of subjective right to safe working conditions, does not affect sufficiently the practice of activities in this area. The article pointed out the important social and economic factors and causes of failure to respect personal employee rights to safe working conditions. In light of statistical data and results of the carried out checks, contained in the annual reports of State Labour Inspection, the scale of violations that are expressed in reported offenses and events is still enormous in Poland. The consideration pointed out the generic actions that should favourably affect improvement of the situation in this respect.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d3b39b1a-0b0e-4c01-8b95-476fd4434fc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.