PL EN


2019 | 4 | 143-150
Article title

Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome

Content
Title variants
PL
Potrzeby dziecka z noworodkowym zespołem abstynencyjnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) is defined as a generalized, multi-system group of symptoms resulting from the sudden discontinuation of fetal exposure to substances used by the mother during pregnancy. Symptoms of NAS are most dominant in the central nervous system and respiratory system of the infant. The aim of this work is to explore what the needs of infants with NAS are. Empirical data were collected by means of a qualitative research method, using case studies. The information was gathered during observation, conversation with medical staff and analysis of infants’ health documentation. The sample selection process was deliberate, choosing three infants diagnosed with NAS. Based on the analysis of the data we identified the need to reconsider the local standard of nursing care of infants with NAS.
PL
Zespół abstynencji noworodkowej (ang. Neonatal Abstinence Syndrome, NAS) definiuje się jako uogólnioną wielosystemową grupę objawów odstawiennych wynikających z nagłego przerwania ekspozycji płodu na substancje, które matka stosowała w czasie ciąży. Główne objawy dotyczą zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego i układu oddechowego niemowlęcia. Celem pracy jest zbadanie potrzeb niemowląt z NAS. Dane empiryczne zostały zebrane za pomocą jakościowej metody badawczej - studium przypadku, a informacje uzyskane podczas obserwacji, rozmowy z personelem medycznym i analizy dokumentacji zdrowotnej niemowląt. Dobór próby był celowy - troje niemowląt ze zdiagnozowanym NAS. Na podstawie analizy danych stwierdziliśmy potrzebę ponownego rozważenia lokalnych standardów opieki pielęgniarskiej nad niemowlętami z NAS.
Contributors
  • Catholic University in Ruzomberok
  • Catholic University in Ruzomberok
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d6d4afe4-1b1d-41dd-823d-068c0fc13e02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.