PL EN


2018 | 1 | 117-141
Article title

Nowy wyścig kosmiczny XX w. – USA, Chiny i Rosja

Content
Title variants
EN
The New Space Race of the 21st Century – the United States, China and Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główne mocarstwa rozgrywają współcześnie pomiędzy sobą nowy etap wyścigu kosmicznego, w którym stawką jest wykorzystanie przestrzeni wokółziemskiej dla realizacji interesów poszczególnych państw. Główni rywale to USA, Rosja i Chiny. W artykule scharakteryzowane zostały w pierwszej kolejności cechy współczesnego wyścigu kosmicznego, z akcentem na procesy zachodzące na jego najwyższym, mocarstwowym szczeblu, i z podkreśleniem problematyki bezpieczeństwa – jest ona wciąż kluczowa w świetle polityki państw, szczególnie wobec rosnącej w ostatnich latach rywalizacji strategicznej. Omówione zostały również pokrótce cele, motywacje i możliwości USA, Chin i Rosji w tym zakresie, by wreszcie dojść do rozważań, jak w tych okolicznościach przebiega współpraca chińsko-rosyjska i jakie są perspektywy rywalizacji pomiędzy tymi mocarstwami.
EN
Today’s main world powers are locked in a new phase of the Space Race, with use of outer space for their benefit at stake. Principal rivals are the USA, Russia and China. This article is supposed furst of all to describe the characteristics of this modern space race, underlining the mechanisms that define its highest level and with special attention to security related issues – it is still the most important dimension of state’s policies, especially in light of newly reinvigorated global strategic rivalry. In the next chapters motivations, goals and capabilities of USA, Russia and China are depicted, what lead us to final considerations pertaining to how in these circumstances Sino-Russian co-operation evolves and what are the perspectives for the competition between those two countries.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d703175c-f808-4c81-ba7a-a1a26dfb2fc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.