PL EN


2015 | 10 | 245–255
Article title

Twórczości Eugeniusza Stankowicza – inspiracje doby globalizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Yevhen Stankovych’ works – inspirations in the age of globalism
Languages of publication
PL EN UK
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł, o charakterze popularnonaukowym, przedstawia w zarysie meandry współczesnej muzyki ukraińskiej oraz charakteryzuje twórczość ukraińskiego kompozytora Eugeniusza Stankowicza [Євген Станкович, ur. 1942 w Swaliawie na Zakarpaciu – Ukraina]. W opracowaniu zagadnienia autorka wykorzystuje jedynie ukraińską literaturę przedmiotu. W omówieniu twórczości Stankowicza koncentruje się na charakterystyce warsztatu kompozytorskiego, języku muzycznym oraz związkach jego utworów z dziełami innych twórców.
EN
This popular science article outlines the meanders of the contemporary Ukrainian music and features the work of Ukrainian composer Yevhen Stankovych [Євген Станкович, born 1942 in Svaliava in the Transcarpathians – Ukraine]. The study is based solely on the relevant Ukrainian literature. The author focuses on the composing technique, musical language and relations between Stankovych’ work and the works of other composers.
Year
Issue
10
Pages
245–255
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Błażkow Igor, Historia muzyki, którą przeżyłem, „Duch i Litera” 2002, nr 9–10 [Блажков Ігор. Історія музики, яку я пережив // Часопис «Дух і літера», No 9–10, 2002].
  • Christiansen Lidia, Z obserwacji nad twórczością kompozytorów „Nowej fali folklorystycznej”, [w:] Problemy muzycznej nauki, red. Michaił Tarakanow, Jurij Tjulin i in., z. 3, Radziecki kompozytor, Moskwa 1972 [Христиансен Л. Из наблюдений над творчеством композиторов „Новой фольклорной волны” // Проблемы музыкальной науки. Под ред.: М.Е. Тараканов, Ю. Н. Тюлин и др. – М.: Советский композитор, 1972].
  • Dubrowny Taras, Fortepianowa twórczość Anatola Kos-Anatolskiego w projekcji stylu epoki, wyd. NTSCH, Lwów 2007 [Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції стилю доби. – Львів: [НТШ]].
  • Kijanowska Luba, Mirosław Skoryk: portret twórczy kompozytora w źwierciadle epoki, Spolom, Lwów 1998 [Кияновська Л. Мирослав Скорик: творчий портрет композитора в дзеркалі епохи. – Львів: Сполом, 1998]
  • Lisecki Stepan, Eugeniusz Stankowicz, Kijów, Muzyczna Ukraina, 1987. [Лісецький С. Євген Станкович. – К.: Музична Україна, 1987]
  • Zinkiewicz Helena, Życie tradycji, [w:] Borys Nikolajewicz Latoszyński: zbiór artykułów, Muzyczna Ukraina, Kijów 1987, s. 168–186. [Зинькевич Е. Жизнь традиций // Борис Николаевич Лятошинский: сб. статей. – К.: Музична Україна, 1987].
  • Zinkiewicz Helena, Hiperbole symfoniczne, Słobożanszczina, Sumy 1999. [Зинкевич Е. Симфонические гиперболы. – Сумы: Слобожанщина, 1999].
  • Żułyński Mikołaj (red.), Historia kultury ukraińskiej XX – początku XXI wieku, t. 5, ks. 2, „Myśl naukowa” NAN Ukrainy, Kijów 2011 [Історія української культури ХХ-початку ХХІ століть. Том 5. Книга 2. – Київ: «Наукова думка» НАН України, 2011].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d9123e84-14f3-40d7-857d-eedfb98dc349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.