Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 44 | 2a | 105-115

Article title

The level of specific motor properties in the individual phases of the menstrual cycle among young sportswomen practicing sprints

Content

Title variants

PL
Poziom określonych właściwości motorycznych w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego wśród młodych sportsmenek uprawiających sprinty

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Celem pracy jest ocena poziomu wybranych właściwości motorycznych w poszczególnych fazach cyklu płciowego wśród sprinterek. Materiał został zgromadzony podczas zgrupo¬wania kadry narodowej Białorusi w roku 2016. Zawodniczki w liczbie 58 osób, w wieku od 18. do 25. roku życia, trenujące systematycznie sprinty 5-6 razy w tygodniu. Wszystkie zawodniczki posiadały klasę mistrzowską lub pierwszą. Staż zawodniczy wynosił średnio 7 lat. Wykonano pomiary: mocy, skoczności i szybkości. W wyniku szczegółowej analizy jakościowej materiału stwierdzono: - zwiększoną wydolność fizyczną w fazie poowulacyjnej we wszystkich badanych cechach motorycznych, - najniższe wartości w badanych cechach motorycznych w fazie krwawienia (moc, skoczność) i w fazie lutealnej (szybkość), - organizm kobiet uprawiających sport jest lepiej przygotowany do wysiłków skocznościowo-szybkościowych w fazie poowulacyjnej, a najmniejsze zdolności wysiłkowe wykazuje przed i w czasie menstruacji.

Journal

Year

Volume

44

Issue

2a

Pages

105-115

Physical description

Contributors

 • Francisk Skorina Gomel State University, Republic of Belarus
 • Francisk Skorina Gomel State University, Republic of Belarus

References

 • Bale P., Davies I. (1983), Effect of menstruation and contraceptive pill on the performance of physical education students, “British Journal of Sports Medicine”, 17, 46-50.
 • Burkhard K., Lamers H., Onichimowska D., Poniatowska T. (1970), Wydolność fizyczna zawodniczek w różnych okresach cyklu miesiączkowego, WFiS, 3, 68-78.
 • Cseffalvay T. (1966), Von Zyklus abhä-ngige Leistung sfähigkeit der Frau und die Transponierung der Menstruation, “Medicine and Sport Science”, 1.
 • Czapska M. (1966), Uwagi o okresowej wydolności organizmu kobiet, “Roczniki Naukowe”, WSWF, Poznań, nr 8.
 • Denisiuka L. (1975), Tabele punktacji sprawności fizycznej, PWN, Warszawa.
 • Dobrzański T. (1989), Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Wybrane zagadnienia. Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Halicka-Ambroziak H. (1978), “Sport wyczynowy”, 16/6, 56.
 • Ingmen O. (1953), Menstruation in Finnish top-class sportswomen. In Karronen (ed) Sports, Medicine. Pp 96-99. Finnish Association of Sports Medicine, Helsinki.
 • Jackowski W. (1951), Zdolność kobiet do wysiłku sportowego w czasie zajęć narciarskich w różnych okresach cyklu miesiączkowego, [in:] Sport narciarski w świetle badań naukowych, Warszawa.
 • Keul J., Doll E., Keppler D. (1972), Energy Metabolism of Human Muscle. Karger. Basel.
 • Kwilecka M. (1970), Rytmika okresowa sprawności fizycznej ogólnej dziewcząt, Dysertacja doktorska, Poznań.
 • Kwilecka M. (1973), Kształtowanie się sprawności fizycznej w cyklu miesięcznym u dziewcząt, Monografie WSWF, Poznań, no. 43.
 • Pocholeńczuk J. T., Swiecznikowa N. W. (1987), Sowriemiennyj żenskij sport, Zdrowa’ja, Kiew.
 • Queraux P. R. G. (1963), Menstruation et exercices physinques, Bordaux.
 • Rougier i Linquette. (1962), Menstruation and physical exercise, “Presse Medicale”, 70, 1921-1923.
 • Runge H. (1929), Miesiączkowanie a ćwiczenia cielesne, “Przegląd Sportowo-Lekarski”, nr 2-5.
 • Ryan A. J., Allman F. Jr. (eds) 1974, Sport medicine. Academic. Press. New York.
 • Schoppe C. (1929), Menstruacja a sport, “Przegląd Sportowo-Lekarski”, nr 2.
 • Sykut M. (1970), Sprawność fizyczna kobiet w różnych fazach cyklu menstruacyjnego w świetle literatury, “Sport Wyczynowy”, no. 6.
 • Sykut M. (1973), Ocena wydolności i sprawności fizycznej oraz analiza wyników sportowych zawodniczek w świetle cyklu menstruacyjnego, “Wychowanie Fizyczne i Sport”, 4.
 • Sylwanowicz W., Michalik A., Ramotowski W. (1980), Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa.
 • Szmigielski S. (1974), Chronobiologia. Rytmy biologiczne człowieka, Warszawa.
 • Tatarczuk J. (1993), Okresowa zmienność wybranych cech morfologicznych i motorycznych studentek WSP, Zielona Góra.
 • Tatarczuk J. (1999), Variability of motor features against menstrual cycle within one year of observation, [in:] Pohyba a zdarovi. Palack`y, University in Olomouc, Olomouc, 506-510.
 • Tatarczuk J. (2000), Age of menarche students at the WSP University in Zielona Góra as affected by wocjal factors and body build, [in:] Diagnostika Pohyboweho Systemu Univerzita Palackeho, Olomouci.
 • Tatarczuk J., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Weinert-Droszcz M., DroszczW. (1966), Sport kobiecy z lekarskiego punktu widzenia, “Sport Wyczynowy”, no. 5.
 • Wiśniewska-Roszkowska K. (1958), Wpływ cyklu miesiączkowego na ustrój kobiety, “Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, 28.
 • Wolański N., Pari˘zkova J. (1976), Sprawność fizyczna człowieka. Sport i turystyka, Warszawa.
 • Żownowataja O. D. (1962), Puls ciśnienia tętniczego a oddychanie u kobiet sportsmenek w różnych fazach cyklu owulacyjno-menstruacyjnego, “Teorja i Praktika Fizycznej Kultury”, 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-d9683907-5eb9-489f-b313-4b613330d91a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.