PL EN


Journal
2018 | 44 | 2a | 355-366
Article title

Does paddling in canoes cause asymmetry of muscle mass and fat mass in high level athletes?

Content
Title variants
PL
Czy wiosłowanie w kanadyjce powoduje asymetrię rozkładu masy mięśniowej i tłuszczu?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This work aims to investigate whether long-term canoeing causes asymmetry of muscle and fat distribution. It was assumed that long-term paddling would be reflected in the asymmetry of segmental body composition analysis. The research involved 40 competitors who train canoeing, among whom, 19 have the experience of 7 years minimum, and 21 of no longer than 3 years. The measurement of electrical bioimpedance was used as the research method, which allowed the authors to determine muscle mass and fat mass in the upper and lower limbs, and the torso. The asymmetry indicators were calculated and then the significance tests on differences between both groups were used. On the basis of the obtained results, it was discovered that statistically significant differences exist between the two groups regarding the asymmetry of muscle mass in the lower limbs. It was surprising that the newcomers revealed larger asymmetry. The asymmetry of fat tissue distribution in the lower limbs was bigger only in the advanced competitors, however, the differences were not statistically significant. On the basis of the obtained results, it was not possible to confirm the hypothesis that canoeing causes an increased level of muscle mass asymmetry.
PL
Celem pracy było sprawdzenie, czy wiosłowanie w kanadyjce powoduje asymetrię rozmieszczenia masy ciała. Założono, że długotrwałe nierównomierne obciążenie kończyn po prawej i lewej stronie ciała będzie dostrzegalne podczas analizy segmentowej składu ciała. Badaniom poddano 40 zawodników trenujących kajakarstwo, z tego 19 przez minimum 7 lat, oraz 21 nie dłużej niż 3 lata. Jako metodę badawczą wykorzystano pomiar bioimpedancji elektrycznej, co pozwoliło na określenie masy mięśniowej i masy tłuszczu w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz tułowia. Obliczono wskaźniki asymetrii, a następnie zastosowano testy istotności różnic pomiędzy obiema grupami. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotną statystycznie różnicę w zakresie asymetrii masy mięśniowej kończyn dolnych. Zaskakujące był fakt, że większą asymetrią cechowali się początkujący zawodnicy. Jedynie w zakresie asymetrii rozmieszczenia tkanki tłuszczowej kończyn dolnych zaobserwowano większą asymetrię u zaawansowanych zawodników, jednak różnice nie były istotne statystycznie. Na podstawie uzyskanych wyników nie udało się potwierdzić hipotezy, że wiosłowanie w kanadyjkach powoduje zwiększony poziom asymetrii masy mięśniowej.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2a
Pages
355-366
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bell D. R., Sanfilippo J. L., Binkley N., Heiderscheit B. C. (2015), J Strength Cond Res. 2014 Apr, 28(4), pp. 884-891.
 • Belli A., Lacour J. R., Komi P. V., Candau R., Denis C. (1995), Mechanical step variability during treadmill running. Eur J. Appl Physiol, 70, pp. 510-517.
 • Benjanuvatra N., Lay B. S., Alderson J. A., Blanksby B. A. (2013), Comparison of ground reaction force asymmetry in one- and two-legged countermovement jumps, J Strength Cond Res., 27, pp. 2700-2707.
 • Bryden P. J., Kay C. A. (2002), Hand preference in simultaneous uni- manual tasks: A preliminary examination. Brain and Cognition, 48, pp. 284-287.
 • Cavanagh P. R. (1990), Biomechanics: a bridge builder among the sport sciences, Med Sci Sports Exerc, 22, pp. 546-557.
 • Ciechanowska K., Hagner W. (2007), Skoliozy u wioślarzy trenujących na długich wiosłach, “Kwartalnik Ortopedyczny”, 65, pp. 26-29.
 • Hawrylak A., Skolimowski T., Barczyk K., Bieć E. (2001), Asymetria w obrębie tułowia u osób trenujących wyczynowo różne dyscypliny sportu, Med. Sport, 6, pp. 232-235.
 • Hawrylak A., Skolimowski T., Barczyk K., Ratajczak B. (2008), Asymetria tułowia osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie L5-S1, “Fizjoterapia Polska”, 8,1, pp. 11-22.
 • Impellizzeri F. M., Rampinini E., Maffiuletti N., Marcora S. M. (2007), A vertical jump force test for assessing bilateral strength asymmetry in athletes, Med Sci Sports Exerc., 39(11), pp. 2044-50.
 • Kazunori I., Koichi N., Kazunori I., Hideo F., Hiroyuki N. (2006), Low back pain and lumbar disc degeneration are related to weight category in collegiate wrestlers, “Medicine and Science in Sports and Exercise”, 38(5), Supplement: 51.
 • Knapik J. J., Bauman C. L., Jones B. H., Harris J. M., Vaughan L. (1991), Preseason strength and flexibility imbalances associated with athletic injuries in female collegiate athletes, Am J Sports Med., 19, pp. 76-81.
 • Moreno L. A., Rodriguez G., Guillen J., Rabanaque M. J., León J. F., Arińo A. (2002), Anthropometric measurements in both sides of the body in the assessment of nutritional status in pre-pubertal children, Eur. J. Clin. Nutr., 56(12), pp. 1208-1215.
 • Peters M. (1988), Footedness: asymmetries in foot preference and skill and neuropsychological assessment of food movement, Psych. Bull., 103, pp. 179-192.
 • Platonov V. N. (2004), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obszczaja teorija i jej prakticeskije prilozenija. Olimpijskaja literatura, Kiev.
 • PWN (2010), Encyklopedia, www.pwn.pl.
 • Rynkiewicz M., Starosta W. (2011), Asymmetry of paddling technique, its selected conditions and changeability in highly advanced kayakers, AWF, Poznań, IASK library – Vol. 35.
 • Rynkiewicz T. (2003), Struktura zdolności motorycznych oraz jej globalne i lokalne przejawy, AWF, Poznań.
 • Rynkiewicz T. (2009), Kajakarstwo klasyczne, monografia no. 60, Poznań. Rynkiewicz T., Rynkiewicz M. (2009), Kajakarstwo – trening dzieci i młodzieży, PZKaj, Warszawa.
 • Sainburg R. L. (2005), Handedness: Differential specializations for control of trajectory and position, Exerc. Sport Sci., Rev. 33, 4, pp. 206-213.
 • Salmi J. A. (2003), Body composition assessment with segmental multifrequency bioimpedance method, J Sports Sci Med, 2 (Suppl. 3), pp. 1-30.
 • Sanchis-Moysi J., Dorado C., Vicente-Rodriguez G., Milutinovic L., Garces G. L., Calbet J. A. L. (2004), Inter-arm asymmetry in bone mineral content and bone area in postmenopausal recreational tennis players, “Maturitas”, 48(3), pp. 289-98.
 • Sławińska T., Rożek K., Ignasiak Z. (2006), Asymetria ciała w obrębie tułowia dzieci wczesnej specjalizacji sportowej, “Medycyna Sportowa”, 2, pp. 97-100.
 • Starosta W. (2008), Stronne zróżnicowanie techniki ćwiczeń zawodników rozmaitych dyscyplin sportu. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Supraśl.
 • Wolański N. (1975), Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-da7613d2-5d9d-4c58-b853-8f26f7023616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.