PL EN


2016 | 3 | 11-32
Article title

Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2)

Content
Title variants
PL
Wpływ międzyjęzykowy w nabywaniu drugiego języka obcego na przykładzie nauki języka chińskiego (L3) za pośrednictwem języka angielskiego (L2)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Interferencja (znana także jako transfer językowy) L1 to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Większość badań dotyczących zjawiska interferencji koncentruje się na procesie przyswajania i produkcji zachodzącym pomiędzy językiem ojczystym a pierwszym nauczanym językiem obcym. Jednakże tego typu transfer językowy może również dotyczyć posługiwania się drugim językiem obcym (L3). Artykuł przedstawia głównie spostrzeżenia poczynione podczas prowadzenia zajęć z języka chińskiego (L3) dla mieszanej (Polacy/Ukraińcy) grupy początkujących. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim (L2) (poziom angielskiego grupy: B2). W ostatnich latach coraz więcej badań prowadzonych jest nad tematem wpływu międzyjęzykowego w postaci transferu zarówno z L1, jak i z L2 w odbiorze L3, a niektóre badania pokazują, że wpływ L2 na opanowanie sprawności językowych w L3 może być bardziej istotny niż wpływ L1. Celem pracy było zatem stwierdzenie, jaki wpływ ma L1 i L2 na produkcję L3 oraz czy przewagę pod tym względem ma L1, czy L2. Stwierdzono, że na gramatykę najbardziej wpływał L2, a na fonetykę – L1. Przykłady transferu semantycznego były nieliczne.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-da962024-c24d-466c-9815-1f8bd1edab4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.