PL EN


Journal
2018 | 22 | 2(51) | 159-174
Article title

Bliskość i różnice tradycji chrześcijańskiego monastycyzmu Wschodu i Zachodu

Authors
Content
Title variants
EN
Closeness and Differences in the Tradition of Christian Monasticism of the East and the West
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z ważniejszych przestrzeni dialogu ekumenicznego między Kościołami Wschodu i Zachodu jest monastycyzm. Mimo wspólnych korzeni jego formy i znaczenie w Kościele różnią się na Wschodzie i Zachodzie. Różnice te dotyczą w większości roli przełożonego, instytucjonalnych aspektów życia i relacji z władzami kościelnymi. Stała wymiana tekstów i inspiracji zawsze była świadectwem nieustannego dialogu między dwiema tradycjami tego samego stylu życia. Dzisiaj wspólne wartości, współdzielone przez mnichów wschodnich i zachodnich, takie jak „duchowe ojcostwo”, kultura i wychowanie, mogą okazać się pomocne nie tylko w dialogu ekumenicznym, lecz i w procesie ewangelizacji.
EN
One of the important platforms of the ecumenical dialogue between Eastern and Western Churches is monasticism. Despite common roots, its forms and meaning in the Church is different in the West and in the East. These differences concern mostly the role of superior, the institutional aspects of life and reference to the Church authorities. The constant exchange of texts and inspirations has always been a sign of permanent dialogue between two traditions of the same style of life. Today, the common values shared by the monks both in the West and the East, such like “spiritual fatherhood”, culture and education may become helpful not only for the ecumenical dialogue but also in the process of evangelization.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
159-174
Physical description
Contributors
References
 • [Brak autora] „Le moine oriental”, „Irénikon” 13 (1936) 4, s. 473–474.
 • Behr-Sigel E., Monastycyzm rosyjski, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 150-171.
 • Bielawski M., Monastycyzm bizantyński, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 229-247.
 • Brock S. P., Crossing the Boundaries: An Ecumenical Role Played By Syriac Monastic Literatur, w: Il monachesimo tra eredità e aperture, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004, s. 222–224 (Studia Anselmiana).
 • Charkiewicz J., Męczennicy XX wieku. Martyrologia prawosławia w Polsce w biografiach świętych, Warszawa 2008.
 • Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego (tłum. s. Scholastyki Wirpszanki OSBap z oryginału: Études sur la spiritualité de l’Orient chrétien, Abbaye de Bellefontaine 1996), t. 1, Kraków 2006.
 • Gribomont J., Narodziny i rozwój monastycyzmu chrześcijańskiego, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 45–65.
 • Lambrechts A., Pèlerins bénédictins au Mont Athos, „Irénikon” 71 (1998) 2–3, s. 281-289.
 • Lanne E., Saint Benoît et le monachisme oriental de son temps, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana), s. 691–699.
 • Leroy J., San Benedetto nel mondo bizantino, w: Schola Christi. 50 anni dell’Istituto Monastico di Sant’Anselmo, a cura di M. Bielawski, A. Schmidt, Roma 2002 (Studia Anselmiana), s. 511–525.
 • Lialine C., Le „Mystére monastique”, cz. 1, „Irénikon” 69 (1996) 3, s. 332–346.
 • Lialine C., Le „Mystére monastique”, cz. 2, „Irénikon” 69 (1996) 4, s. 477–497.
 • Lialine L., Monachisme oriental et monachisme occidental, „Irénikon” 33 (1960) 4, s. 435–459.
 • Mainardi A., La riforma possibile. Società e monachesimo in Russia nel XIX secolo: il fenomeno dello „starčestvo”, w: Church, Society and Monasticism. Acts of the International Symposium Rome, May 31 – June 3, 2006, eds. E. López-Tello García, B. S. Zorzi, Roma 2009 (Studia Anselmiana 146, Analecta Monastica 9), s. 509–529.
 • Mainardi A., Monachesimo occidental e monachesimo orientale: quale scambio di doni?, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana)
 • Merlini M., Un monastero benedettino sul Monte Athos X–XIII secolo, Subiaco 2017.
 • Nin M., San Benedetto e l’Oriente cristiano. Proteggi Montecassino e tutti noi che ti cantiamo, „L’Osservatore Romano” 22-23.05.2009, http://w2.vatican.va/content/osservatore-romano/it/2009/documents/117q01b1.html (18.12.2017).
 • Parenti S., Il comments monastero Italo-bizantino di Grottaferrata la Chiesa di Roma nell’XI secolo, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana), s. 347–366.
 • Pericoli Ridolfini F. S., Monachesimo „orientale” e „occidentale”: criteri e limiti della distinzione nel periodo delle origini, w: Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri, Roma 1998, s. 37–44 (Studia Ephemeridis Augistinianum, 62).
 • Van Parys M., Jeden ze wszystkimi, Kraków 2010 (tłum. K. Kubieniec i S. Jankowskiej oryginału Uno con tutti. Essere monaci oggi, Magnano 2008).
 • Van Parys M., Sapienter indocti. Moines et culture dans l’Europe latine, „Irénikon” 70 (1997), s. 315-333.
 • Wodziński C., Święty Idiota, Gdańsk 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-de0a5999-6fb9-4a18-bb11-c5de272a4f2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.