Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 4 | 376-381

Article title

Assessment of spatio-temporal gait parameters in the group of 9 years old healthy children

Content

Title variants

PL
Ocena parametrów czasowo-przestrzennych chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Gait analysis can be defined as a measurement, description and assessment of human locomotion. The development of quantitative gait analysis methods and their increasing application to pathological gait assessment in children has created an urgent need for establishing normative data. The spatio-temporal gait parameters must be compared with valid reference data for the appropriate interpretation. Objective: The aim of this study was the assessment of the spatio-temporal gait parameters of 9 years old healthy children, considering the subject’s gender and the potential difference between right and left lower limb. Additional purpose of our study was to develop own reference data for the gait analysis in this age group. Material and methods: 42 healthy, nine years old children (19 girls, 23 boys), participated in this study. 3D gait analysis was performed using the computerized optoelectronic system (BTS Smart, Italy). Basic spatio-temporal gait parameters (percentage share of the stance and swing phase, right and left lower limb step lenght, as well as step frequency and average gait speed, were anylysed. Results: Our research showed no statistically significant influence of gender, and no differences between the right and left lower limbs on most of the gait parameters in the study group.
PL
Wprowadzenie: Analizę chodu można zdefiniować jako pomiar, opis i ocenę lokomocji człowieka. Rozwój ilościowych metod analizy chodu oraz ich rosnące zastosowanie w ocenie patologii chodu u dzieci spowodował pilną potrzebę stworzenia danych normatywnych. Najczęściej stosowane parametry czasowo- -przestrzenne chodu muszą być porównywane z wartościowymi danymi referencyjnymi w celu prawidłowej interpretacji. Cel: Celem badań była ocena parametrów czasowo-przestrzennych chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat, z uwzględnieniem płci badanych oraz ewentualnych różnic pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną. Dodatkowym celem naszych badań było opracowanie własnych danych normatywnych dotyczących analizy chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat. Materiał i metoda: W badaniach udział wzięło 42 zdrowych dzieci (19 dziewczyn, 23 chłopców) w wieku 9 lat, spełnia jących przyjęte kryteria włączenia. Trójwymiarowa analiza chodu została wykonana przy użyciu komputerowego systemu optoelektonicznego BTS Smart (BTS Bioengineering, Włochy). Analizie poddano podstawowe parametry czasowo- -przestrzenne chodu, takie jak udział procentowy fazy podporu i wymachu oraz długość kroku dla prawej i lewej kończyny dolnej, częstość kroków i średnią prędkość chodu. Wyniki: Nasze badania wykazały brak istotnie statystycznego wpływu płci oraz brak różnic pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną w odniesieniu do większości rozważanych parametrów chodu w badanej grupie.

Keywords

Journal

Year

Issue

4

Pages

376-381

Physical description

Contributors

  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland
  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland
  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland
  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland
  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland
  • Department of Orthopaedics and Traumatology of Children and Adults, Clinical Regional Hospital No. 2 in Rzeszow
  • Institute of Physiotherapy, Department of Medicine, University of Rzeszow, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e05238eb-49c1-4997-9f91-95f54768c4f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.