Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 5-23

Article title

Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna

Content

Title variants

EN
Museums and interactive exhibitions in Poland – contemporary tourist attraction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie specyfiki muzeów i wystaw interaktywnych oraz wskazanie różnic między tymi placówkami a muzeami tradycyjnymi. Ekspozycje te są nastawione na widza (tak by w sposób ciekawy i wciągający przekazać zwiedzającym jak najwięcej), oddziałują na różne zmysły człowieka i są wystawami, w których widz jest aktywnym, zaangażowanym, doświadczającym zwiedzającym. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań ankietowych. Badania przeprowadzono wśród osób zwiedzających muzea i wystawy interaktywne w Polsce. Celem badań była analiza popularności i atrakcyjności polskich muzeów i wystaw interaktywnych wśród badanych, w świetle zmieniających się oczekiwań społecznych wobec instytucji muzealnych. Odwiedzone ekspozycje podobały się niemal wszystkim ankietowanym, a najpopularniejsze okazały się: Muzeum Powstania Warszawskiego, Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz ekspozycja w Podziemiach Rynku w Krakowie. Przeprowadzone badania i ich wyniki pozwalają stwierdzić, że ekspozycje tego typu w Polsce są pożądane i mają duże perspektywy rozwoju.
EN
The aim of the article is to present the specificity of museums and interactive exhibitions and show differences between these institutions and traditional museums. These exhibitions are aimed at the spectator (they are to tell the history in an interesting and absorbing way), they have an influence on different senses of the man and they are exhibitions, in which the spectator is an active, involved, experiencing visitor. In the second part of the article the results of the survey research are presented. The research was conducted among visitors of interactive Polish museums and exhibitions. The aim of the research was analysing the popularity and attractiveness of interactive museums and exhibitions in Poland, among respondents in the light of changing social expectations of museum institutions. The visited exhibitions appealed almost for all visitors, and the most popular are: the Warsaw Uprising Museum, the Oskar Schindler’s Factory Emalia and the exhibition in the Basements of the Market Square in Cracow. The conducted examinations and their results allow to state that exhibitions of this type in Poland are desired and have great prospects for the development.

Year

Issue

8

Pages

5-23

Physical description

Dates

published
2013-08-01

Contributors

author
  • AWF Poznań Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Department of Cultural Foundations of Tourism
  • AWF Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e392ae60-15cb-42d0-a4e1-aae16eda9df8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.