PL EN


2018 | 66 | 99-118
Article title

Hipermodernizm – próba przybliżenia

Title variants
EN
Hypermodernism. An Attempt at Clarification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule – wychodząc od przypomnienia kilku polskich i zagranicznych prac, w których termin „hipermodernizm” się pojawia i od uwag na temat semantyki przedrostka „hiper-" – analizuje się kilka przykładów teorii dotyczących relacji pomiędzy modernizmem a postmodernizmem (Siemek, Habermas, Dobrowolski, Lyotard, Welsch, Bauman, Leder). Autor wykorzystuje elementy tych teorii dla przybliżenia adekwatnego sensu wyrażenia „hipermodernizm”.
EN
In the article, first, I refer to several texts containing term “hypermodernism” and then comment on the semantics of prefix “hyper-”. Second, I analyze a few examples of theories which address the relation between modernism and postmodernism (Siemek, Habermas, Dobrowolski, Lyotard, Welsch, Bauman, Leder). I make use of some elements of these theories in order to explicate the meaning of the term “hypermodernism”.
Year
Issue
66
Pages
99-118
Physical description
Contributors
References
 • Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Bauman Z., Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, tłum. A. Szahaj, w: Postmodernizm a filozofia, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, tłum. A. Tanalska, w: Postmodernizm, Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.
 • Charles S., L’ hypermoderne expliqué aux enfants, Montreal 2007.
 • Dobrowolski J., Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-czesności, tłum. A. Szulżycka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Habermas J., Modernizm – niedokończony projekt, tłum. M. Łukasiewicz, w: Post-modernizm, Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.
 • Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, po-słowiem opatrzył M.J. Siemek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 • Kowalska M., Mała opowieść tłumacza, w: J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Wyd. Aletheia, Warszawa 1996.
 • Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Wyd. Aletheia, Warszawa 2000.
 • Leder A., Był kiedyś postmodernizm... Sześć esejów o schyłku XX stulecia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2018.
 • Lipovetzky G., Les temps hypermodernes, Paris 2004.Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Wyd. Aletheia, Warszawa 1997.
 • Lyotard J.-F., Nota o sensach przedrostka „post”, w: tegoż, Postmodernizm dla dzieci, tłum. J. Migasiński, Wyd. Aletheia, Warszawa 1998.
 • Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, tłum. J. Migasiński, Wyd. Aletheia, Warszawa 1998.
 • Lyotard J.-F., Poróżnienie, tłum. B. Banasiak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra ków 2010.
 • Lyotard J.-F., Przepisać nowożytność, tłum. W. Szydłowska, w: Postmodernizm a filozofia, red. S. Czerniak i A. Szahaj, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. Krystyna Krzemie-niowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.
 • Siemek M.J., Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.Siemek M.J., Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Siemek M.J., Wykłady z filozofii nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Trepczyński M., Człowiek hipermodernizmu, „Edukacja Filozoficzna” 2013, nr 2(56), s. 171–184.
 • Trepczyński M., Zakrzewski W., Hipermodernizm? – perspektywy po-moderni-styczne i po-postmodernistyczne, w: Refleksje na temat ponowoczesności, red. M. Lubecki, Kraków 2012, s. 77–115.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Wyd. Test, Lublin 1994.
 • Welsch W., Mowa – konflikt – rozum. Prezentacja i krytyka Lyotardowskiej kon-cepcji postmodernizmu, tłum. P. Domański, w: Postmodernizm a filozofia, red. S. Czerniak i A. Szahaj, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Welsch W., Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycz-nej, tłum. J. Balbierz, w: Odkrywanie modernizmu (Przekłady i komentarze), red. R. Nycz, Wyd. Universitas, Kraków 1998.
 • Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki i A. Zeidler--Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Zeidler-Janiszewska A., O pożytkach z filozoficznego kaskaderstwa. Szkic do portretu Odo Marquarda, w: O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e3d3f0b9-7538-4d36-8642-873b4619cc88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.