PL EN


2008 | 1-2 | 121-127
Article title

The Concept of Corporate Social Responsibilities - the Impact on Practice

Content
Title variants
PL
Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu: wpływ na stan faktyczny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The corporate social responsibilities are in the focus of this article. The article consists of the following main points: organizing unsatisfied consumers (consumerism and environmentalism), the concept of corporate social responsibilities, positive reputation and corporate social responsibilities, corporate social responsibilities and ISO 26000. The article also includes some examples of corporate social responsibilities. As a result of organized consumer activities in today’s society (e.g. consumerism and environmentalism), the concept of corporate social responsibilities has seen a remarkable growth lately. Actually, after a certain period of time in which the unsatisfied consumers were being shown, the companies have understood what they need to do – they need to increase their social responsibility. The concept of corporate social responsibilities means that corporations take care not only of their profit goals but also of the social goals and interests. By taking care of corporate social responsibilities, companies are in the right position to get the competitive advantage in the market and to achieve their profit goals more efficiently.
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzialności społecznej biznesu (corporate social responsibility), omawiając następujące zagadnienia: organizacja niezadowolonych konsumentów (ochrona konsumenta i ochrona środowiska), koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu/korporacji, pozytywna reputacja a odpowiedzialność społeczna biznesu, odpowiedzialność społeczna biznesu a ISO 26000. Ponadto artykuł przytacza przykłady odpowiedzialności społecznej biznesu. Na skutek zorganizowanych działań konsumentów w dzisiejszym świecie (ochrona konsumenta i ochrona środowiska) w ostatnich latach doszło do znacznego wzmocnienia koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu/korporacji. Po wystąpieniach niezadowolonych konsumentów firmy uświadomiły sobie, jak powinny postępować. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu oznacza, że korporacje dbają nie tylko o swoje cele związane z osiąganiem zysków, lecz także o cele i interes społeczny. Dbając o swoją odpowiedzialność społeczną, biznes może zdobywać przewagę rynkową i jeszcze lepiej realizować swoje cele związane z osiąganiem zysków.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e4e86561-c96e-4725-8526-33d479c0428e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.