Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XX/2 | 25-38

Article title

Współczesne problemy badawcze hydronimii polskiej*

Authors

Title variants

EN
Research problems of Polish hydronymy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza nazw wodnych obiektów leżących na terenie Polski północno-wschodniej sprawia wiele problemów. W ich analizie etymologicznej ważna jest lokalizacja, ukształtowanie terenu i konieczność interpretacji hydronimów w ich lokalnym kontekście onimicznym. Ważne w ustalaniu etymologii są zapisy nazw, zebrane z dokumentów historycznych oraz wiedza na temat stosunków osadniczych panujących na danym terenie. Pomocne w analizie strukturalno-typologicznej jest powiązanie nazwy ze słownictwem apelatywnym i kontekstem proprialnym. Tylko kompleksowe opracowanie wszystkich hydronimów i ich wariantów umożliwi dalsze prace porównawcze i pozwoli na ich wykorzystanie do szerszych analiz językoznawczych.
EN
There are many research problems in an analysis of the names of water bodies lying on the territory of north-eastern Poland. The important factors in their etymological analysis are: their location, shape of the terrain and the interpretation of the hydronisms in their local onimic context. Determining the etymology of a hydronym crucially depends on records in historical documents and the knowledge of settlement relations in a given area. In order to make a structural and typological analysis it is helpful to link nomina propria with nomina appellativa and onymic context. Only a thorough study of all hydronyms and their variants will allow for further comparative work and its application in broader linguistic analyses.

Year

Issue

Pages

25-38

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e557dfdc-c2cf-4d7a-a4cf-aa6d3052b40f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.