PL EN


2015 | 1 | 55-70
Article title

Bezzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu – aspekty prawne

Authors
Content
Title variants
EN
Unmanned aerial vehicle as the main device for combating international terrorism – legal aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezzałogowy statek powietrzny używany przez armię jest środkiem o charakterze militarnym stosowanym powszechnie do zwalczania siły żywej na współczesnym polu walki. Niniejszy artykuł w pierwszej części rozważa możliwość stosowania art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych jako odpowiedzi na agresję ze strony podmiotu niepaństwowego, będącą organizacją terrorystyczną. Artykuł odnosi się przy tym do tzw. Doktryny Busha oraz Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA. W dalszej części publikacja traktuje o prawnych aspektach zastosowania dronów w kontekście walki z międzynarodowym terroryzmem, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest użycie tego środka pola walki w zgodzie z wymaganiami wypływającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego.
EN
Uav – unmanned aerial vehicle as the army’s item of equipment is the military weapon, which is universally used throughout the contemporary battlefield for combating enemy forces. The present article concerns the problem if the 51st article of the Charter of the United Nations is applicable as the response to aggression from the non-state subject, which is the terrorist organization. The article concerns the Bush Doctrine and National Security Strategy of the United States in this context too. In the further part, the article concerns the legal aspects of using drones for combating international terrorism, looking for the answers if the using of drones is legitimate according to the international humanitarian law.
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e5e31f46-64e7-4901-9cce-ba57438ff237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.