PL EN


Journal
2018 | 22 | 3(52) | 191-209
Article title

Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża w życiu w pismach Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
Edith Stein – Teresa Benedicta of the Cross in the Life and Works of Karol Wojtyła – John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor stara się porównać życie i twórczość Edyty Stein i Karola Wojtyły, oraz ukazać jej postać w nauczaniu Jana Pawła II. Najpierw chodzi o aspekt biograficzny. Następnie zostaje porównane podejście do badań filozoficznych. Wreszcie artykuł ukazuje nauczanie papieża na temat Edyty Stein jako filozofa, męczennicy, mistyczki i wzoru dla kobiet. Następuje to przy okazji jej beatyfikacji, kanonizacji i ogłoszenia jej patronką Europy.
EN
The author compares the life and the works of Edith Stein and Karol Wojtyła, and shows her in the teaching of John Paul II. The first part deals with biographical aspects. After this philosophical researches are compared. Finally the article presents the pope’s teachings about Edith Stein as a philosopher, martyr, mystic and good example for women. This teaching took place on the occasion of beatification, canonization and the declaration of Edith Stein as patron of Europe.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
191-209
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Spes aedificandi, 1.10.1999, w: Insegnamenti 1999 XXII/2, Vaticanum 2002, s. 493–505.
 • Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Fides et ratio, 14.09.1998, w: Insegnamenti 1998 XXI/2, Vaticanum 2000, s. 277–374.
 • Giovanni Paolo II, L’omelia durante il rito di santificazione di Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), 11.10.1998, w: Insegnamenti 1998 XXI/2, Vaticanum 2000, s. 713–718.
 • Giovanni Paolo II, Omelia durante la solenne concelebrazione nello stadio di KölnMüngersdorf, 01.05.1987, w: Insegnamenti 1987 X/2, Vaticanum 1988, s. 1485–1493.
 • Grzegorczyk A., Poznanie metaracjonalne Edyty Stein i Karola Wojtyły, „Kwartalnik Filozoficzny” 4 (2005), s. 61–89.
 • Grzegorczyk A., Wpływ myśli Edyty Stein na filozofię XXI wieku, w: Bóg i Auschwitz, red. M. Deselaers, Kraków 2007.
 • Kalendarium życia Karola Wojtyły, red. A. Boniecki, Kraków 2000.
 • Karol Wojtyła/Jan Paweł II, Patron naszych trudnych czasów, Niepokalanów 1991.
 • Skrzypczak R., Edyta Stein jest perłą, „Gość Niedzielny” 32 (2017), http://gosc.pl/doc/4093306.Edyta-Stein-jest-perla (10.08.2017).
 • Olejniczak M., Wolność miłości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły, Tarnów 2010.
 • Półtawski A., Personalizm fenomenologiczny: Edith Stein i Karol Wojtyła, „Kwartalnik Filozoficzny” 1 (1995), s. 33–44.
 • Półtawski A., Realizm fenomenologii. Husserl-Ingarden-Stein-Wojtyła, Toruń 2000, s. 285.
 • Wojtyła K., Odezwa Ks. Metropolity w XX rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego (27 I 1945 – 27 I 1964), „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 5 (1965), s. 112.
 • Zięba M., Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e74dcff8-eed4-4523-80d0-e37436689f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.