PL EN


2011 | 4 | 83-90
Article title

Przysposobienie wojskowe jako element systemu bezpieczeństwa II RP (1920–1926)

Authors
Content
Title variants
EN
Military preparation as an element of the security system of the Second Polish Republic (1920–1926)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The system of the military preparation formed in the early 1920s became the basis of the development of the military preparation classes, and the opinions expressed by the military people, the educators and the PE theorists also became an inspiration of such development. Moreover, all the activity in this domain contributed to the change in the mentality of society that was not willing to support any ideas of “the armed nation” as it was weary with the long-lasting war, and yet it accepted this program. The military preparation had a major influence on the attitudes of the generation that was brought up and came of age in the interwar period. It is apparent when one takes into account the participation of this generation in the war of defence in 1939, and then in the formation of the Polish Underground State under the German occupation. The military preparation realized in Poland in the interwar period is an example of the properly understood preparation of society in case of war that formed an element of the security system of the Second Polish Republic.
PL
Powstały na początku drugiej dekady XX wieku system przysposobienia wojskowego stał się podstawą, a poglądy uczestniczących w tym dziele wojskowych, pedagogów i teoretyków WF inspiracją do dalszego rozwoju przysposobienia wojskowego. Obok tego działania podejmowane w tej sferze przyczyniły się do zmiany mentalności społeczeństwa, które zmęczone długotrwałymi działaniami wojennymi nie było skłonne popierać powstające koncepcje „narodu pod bronią”, a które jednak ten program zaakceptowało. Przysposobienie wojskowe w istotny sposób wpłynęło na postawy pokolenia wychowującego się i wchodzącego w dorosłe życie w okresie międzywojennym. Jest to wyraźnie widoczne w jego udziale w wojnie obronnej 1939 r., a następnie w tworzeniu polskiego państwa podziemnego w okresie okupacji. Przysposobienie wojskowe realizowane w Polsce w okresie międzywojennym jest przykładem właściwie rozumianego przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożenia wojennego stanowiącego element systemu bezpieczeństwa II RP.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e8adc905-1c2d-4e18-9301-51faa763f6bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.