PL EN


2008 | 1-2 | 231-248
Article title

Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Management of the knowledge on student safety and threats in the development of school security systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the methodological assumptions that channel research activity concerning the problem of managing knowledge on student safety and threats at school. The scope of work is defined. Goals of the work, research problems, hypotheses, and methods and organisation of research are introduced. Further, the introductory results of research into the quantitative analysis of dangers and threats to the safety of young people perceived by lower and higher secondary school students – respondents of the research – are presented.
PL
W artykule przedstawiono założenia metodologiczne kierunkujące prace badawcze dotyczące problematyki zarządzania wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w szkole. Określono problematykę pracy. Przedstawiono cele pracy, problemy badawcze, hipotezy oraz metody i organizację badań. Zaprezentowano wstępne wyniki badań, przedstawiające ilościową analizę zagrożeń bezpieczeństwa młodych ludzi, widzianych przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e8f207b7-c5fc-43af-8bf5-b9c4721d39b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.