PL EN


2015 | 4 | 51-65
Article title

Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem.

Content
Title variants
EN
Space for the Business Counterintelligence in an Enterprise – from Action Strategy to Operational Work with the Personnel
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o strategicznym znaczeniu kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, w nawiązaniu do najczęściej wymienianych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla działalności współczesnego innowacyjnego biznesu. Autorzy wyjaśniają istotę i podstawowe cele kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. W części praktycznej, po omówieniu wykrywania działań przeciwko firmie (praca ze źródłami osobowymi), autorzy skupiają się na identyfikacji szpiegostwa przemysłowego w ochranianej firmie. Artykuł kończą rozważania na temat zagrożeń ze strony szpiegostwa przemysłowego niezwiązanych z cyberprzestępczością.
EN
The article deals with the strategic importance of business counterintelligence in the enterprise, in relation to the most cited internal and external threats for modern innovative business activity. The authors through a denial notice what is not business counterintelligence in the enterprise, try to explain its essence at the organization, including the description of its fundamental objectives. In the practical part, the authors deal with the descriptions necessary to take action on the detection of hostile activities against the company, essentially by taking work with human sources. A special place is occupied by considerations for identifying an industrial espionage net at the protected enterprise by the business counterintelligence branch. The final part of the article contains a reflection on industrial espionage threats not related to cybercrime.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e92a962b-14c9-489e-be18-026052cf4762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.