PL EN


2019 | XXI/1 | 23-33
Article title

Werbalna kategoria kreatywna a kategoria aspektu i rezultatu czynności

Title variants
EN
Verbal creative category in comparison to the category of aspect and activity result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest głosem w toczącej się od lat polemice językoznawców dotyczącej braku wyrazistości granic pomiędzy kategoriami słowotwórczymi oraz związanych z tym deficytem konsekwencji w postaci nakładania się na siebie zakresów znaczeniowych grup semantycznych. Przykładem takiej labilności semantycznej jest werbalna kategoria kreatywna, która na tle funkcji aspektowej oraz w odniesieniu do klasy czasowników rezultatywnych, wydaje się być ich zbędnym powtórzeniem. Pytanie o sens powoływania kategorii kreatywnej rozpatrywne będzie w oparciu o współczesny materiał ogólnopolski, jak również w nawiązaniu do przykładów pochodzących z polszczyzny historycznej oraz gwarowej.
EN
The article is a voice in the polemics of linguists that have been going on for years, concerning the lack of clarity of boundaries between word-formation categories and the related deficit of consequences in the form of overlapping ranges of meaning of semantic groups. An example of such semantic lability is the creative verbal category, which in comparison with the aspectual function and with reference to the class of resultative verbs, seems to be an unnecessary repetition. The question about the meaning of creating a creative category will be considered based on contemporary general Polish, as well as in reference to examples from historical Polish and from dialects.
Year
Issue
Pages
23-33
Physical description
Contributors
  • Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-eac150b9-e265-43b0-8aa9-24a77090f981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.