PL EN


2018 | 26 | 109-125
Article title

Senior cohousing in the context of an ageing society

Content
Title variants
Cohousing senioralny w kontekście starzejącego się społeczeństwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The demographic changes of the 21st century, especially all aspects of ageing, require discussion about the needs of an ageing society which should lead to the development of urban and architectural solutions for older people, based on examples of senior cohousing. The ageing process should be taken into account because it affects older people on many levels and influences their functioning in a society. The aim of this paper is to obtain answers to the research questions concerning architectural elements and urban planning of senior cohousing. What is more, it is important to assess whether this type of development is a good response to the demographic processes of the 21st century. In addition, the goal is to indicate the differences between cohousing dedicated to seniors in Poland and abroad. The multidimensional research methodology (case studies, literature analysis and comparative studies) helps to select a solution which meets the challenges of contemporary demography: cohousing. The fundamental premise of this idea is to live in a community and to keep the sense of privacy. In the case studies, attention was paid to several guidelines such as location, the average age of inhabitants, participation in the planning process, access to medical care and various facilities offered by the community. The potential of buildings dedicated to the elderly is widespread around the world, while in Poland it remains untapped. Senior cohousing makes the ageing process easier for people, it helps them to overcome difficulties and improve their situation. To sum up, staying in the community encourages inhabitants to share experiences, emotions, problems, spend spare time surrounded by friends and build valuable relationships. This type of building should be treated as an alternative to old people’s and nursing homes. The adopted senior housing solutions will affect both present and future generations.
PL
Procesy demograficzne XXI w., a szczególnie wszystkie aspekty starości wymagają podjęcia dyskusji na temat potrzeb starzejącego się społeczeństwa. W konsekwencji powinny prowadzić do wypracowania modelowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dla osób starszych, wzorowanych na przykładach cohousingu senioralnego. Pod uwagę należy wziąć również sam proces starzenia się, który dotyka osoby starsze na wielu płaszczyznach i wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Zamierzeniem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, dotyczące elementów architektonicznych oraz urbanistycznych cohousingu senioralnego oraz ocena, czy ten typ zabudowy jest dobrą odpowiedzią na procesy demograficzne XXI w. związane z procesem starzenia się. Dodatkowo celem jest wskazanie różnic między budownictwem przeznaczonym dla seniorów w kraju i za granicą. Przyjęta metodologia badań na zasadzie studium przypadku, analizy literatury oraz komparatystyki pomogła porównać przykłady z kraju i ze świata, aby przybliżyć rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej demografii – jest to forma zamieszkania typu cohousing, której fundamentalnym założeniem jest życie we wspólnocie, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i samodzielności. W studium przypadku zwrócono uwagę na kilka wytycznych takich jak: lokalizacja, średnia wieku mieszkańców, udział w procesie partycypacyjnym, dostęp do opieki medycznej, program funkcjonalno-przestrzenny obiektów. Potencjał idei zabudowy przeznaczonej dla osób starszych jest szeroko rozpowszechniony na świecie, natomiast w Polsce nadal pozostaje niewykorzystany. Cohousing senioralny wpisuje się w model zabudowy ułatwiającej ludziom starszym codzienne funkcjonowanie. Przebywanie we wspólnocie zachęca do dzielenia się doświadczeniami, problemami lub spędzania czasu wolnego w otoczeniu znajomych i budowania cennych relacji. Ten rodzaj zabudowy powinien być traktowany jako alternatywa dla domów starców i domów opieki. Przyjęte rozwiązania zabudowy senioralnej będą dotyczyły teraźniejszości, lecz również przyszłych pokoleń.
Year
Issue
26
Pages
109-125
Physical description
Dates
published
2018-10
Contributors
 • Politechnika Śląska, Wydział Architektury w Gliwicach
References
 • Benek I., Szewczenko A., 2015 , Ergonomia w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych, Wydział Architektury, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 27, 2-3, p. 81-82.
 • Błędowski P. et al., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Durrett Ch., 2009, The Senior Cohousing Handbook. A Community Approach to Independent Living, New Society Publishers.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa, p. 77.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2015, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa, p. 13-15.
 • Niezabitowska E., 2014, Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Petyniak R., 2015, Uniwersytet Trzeciego Wieku, instytucją edukacyjną i wspierającą osoby w starszym wieku. Na przykładzie opinii uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca magisterska. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Rzeszów.
 • http://archimed.pl/projekty/view/osiedle-senior-apartments-w-majdanie--gmina-wiazowna (accessed on 25.07.2018)
 • http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,10707292,Architektura_dla_seniora__Pierwszy_taki_budynek_w.html (accessed on 18.08.2018)
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/starzenie-sie;3979189.html (accessed on 19.06.2018)
 • http://fta.pl/wra/sites/default/files/upload/wraiii_jadwiga_dabrowska.pdf) (accessed on 18.08.2018)
 • http://www.gs24.pl/wiadomosci/stargard/art/5338386,osiedle-lotnisko-dla-seniorow-mozna-juz-tu-zamieszkac,id,t.html (accessed on 18.08.2018)
 • https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/senior-cohousing-communities-full.pdf) (accessed on 21.08.2018)
 • http://kigs.org.pl/projekty/gospodarka-senioralna/ (accessed on 19.06.2018)
 • http://mateuszgrzesiak.natemat.pl/122459,21-roznic-pokoleniowych-miedzy-baby-boomers-x-i-y (accessed on 19.06.2018)
 • http://www.potrzebnydom.stargard.pl/dokumenty/programy/niesami/1_opis programu%20_nie_sami.pdf) (accessed on 18.08.2018)
 • http://www.propertydesign.pl/architektura/104/oto_supernowoczesne_osiedle_dla_seniorow,9146.html (accessed on 25.07.2018)
 • http://www.rynekseniora.pl/inwestycje/107/powstaja_pierwsze_w_polsce_apartamenty_dla_starszych_w_formule_quot_assisted_living_quot_zobacz_wizualizacje,5158.html (accessed on 25.07.2018)
 • http://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/opis-WMS.pdf
 • (accessed on 27.06.2018)
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-o-rozwoju-demograficznym-polski-do-2014-roku,12,5.html) (accessed on 24.06.2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ee3286e6-1e26-4f85-9a8e-d53b1f75f6fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.