Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 41-56

Article title

Problemy funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego. Proponowany kierunek zmian

Authors

Content

Title variants

EN
Problems of Contemporary State Aviation. A Proposed Direction of Change

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dokonany na podstawie przepisów polskiego prawa lotniczego podział na lotnictwo cywilne i lotnictwo państwowe jest zgodny z przyjętym i obecnie obowiązującym w prawie międzynarodowym. Podstawą prawa międzynarodowego dotyczącego lotnictwa cywilnego jest Konwencja Chicagowska z 7 grudnia 1944 roku wraz z licznymi aneksami i załącznikami opracowywanymi w kolejnych latach. O ile lotnictwo cywile może stosować w całym zakresie cywilne akty prawne dotychczas wprowadzone w życie, o tyle lotnictwo państwowe w Polsce ma problem w stosowaniu tego prawa w niektórych obszarach swojej działalności. Problemy prawne nie są jedynymi. Obecny system szkolenia oraz nadzór jest różny i oparty na resortowych przepisach. Jedynie lotnictwo wojskowe posiada w miarę spójny model przygotowania personelu lotniczego, obsługi sprzętu lotniczego oraz przepisów lotniczych. Propozycje rozwiązań w sferze przepisów, władzy lotnictwa państwowego, wykorzystania istniejącego potencjału szkoleniowego do efektywniejszego funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego przedstawia autor w swoim artykule.
EN
Deviation of the aviation into two functional areas: civilian aviation and state aviation follows current international regulations. The basic legal document for civilian aviation operations is Chicago Convention from the December the 7th 1944. Despite the fact that civilian aviation can apply all regulations currently implemented, the state aviation has some significant problems in some areas of its implementation. Legal issues are not the only ones. The training and control systems are different and not based on the same regulations. Only military aviation has coherent model of fl ight and maintenance personnel preparation, precise aviation regulations in addition. The author and his proposals included in the article are related to the problems of the functionality of the state aviation in the following areas: aviation law, state aviation authority and training model for flight and maintenance personnel.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-ee633b09-1425-49b1-bc9c-946aedbc6e36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.