PL EN


2019 | 1 | 281-296
Article title

Prasa endecka wobec przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera a kwestia bezpieczeństwa w Europie (styczeń-lipiec 1933)

Authors
Content
Title variants
EN
Press of National Democracy on Taking Power in Germany by Adolf Hitler in the Light of Security Question in Europe (February-July 1933)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Great depression and embittered with the result of Treaty of Versailles was helpful for Adolf Hitler to gain the power in Germany. That had affected in changes of the foreign and domestic policy of German Reich. Polish public opinion was interested in it as well. The article presents content of the National Democracy press in the lights of those happening in Germany between February to July of 1933.
PL
Wielki kryzys gospodarczy oraz rozgoryczenie społeczeństwa niemieckiego postanowieniami traktatu wersalskiego pomogły Adolfowi Hitlerowi w objęciu władzy w państwie, co skutkowało poważnymi zmianami w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Rzeszy. Sytuacji w Niemczech bacznie przyglądała się również polska opinia publiczna. W artykule zbadane zostało zainteresowanie prasy endeckiej wydarzeniami, które miały miejsce bezpośrednio po upadku Republiki Weimarskiej.
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ef400bea-cdab-44e3-ba02-b157a5e56f06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.