PL EN


2018 | 3 | 211-224
Article title

Polityka informacyjna Ukrainy jako czynnik umożliwiający reintegrację okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The information policy of Ukraine as a factor that allows the reintegration of the occupied parts of Donetsk and Luhansk oblasts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wnioski z analizy komunikatów medialnych Ministerstwa Polityki Informacyjnej Ukrainy, dokumentów opracowanych przez struktury podległe rządowi Ukrainy, a także publikacji odnoszących się do tematu polityki informacyjnej tego państwa. Przedstawiono również szereg inicjatyw strony ukraińskiej, które mają na celu odzyskanie kontroli nad przestrzenią informacyjną wschodniej Ukrainy. Opisano ponadto główne cele i narracje obecne w ukraińskim przekazie medialnym, mające służyć przygotowywaniu gruntu pod przyszły proces reintegracji okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego z pozostałym obszarem kraju.
EN
The article presents conclusions obtained as a result of the analysis of media messages of the Ministry of Information Policy of Ukraine, the documents prepared by the structures connected to the Ukrainian government as well as the publications about the information policy of this country. In the text, there were also presented a number of initiatives of the Ukrainian government that are aimed at regaining control over the information space of Eastern Ukraine. In addition, the main goals and narratives present in the Ukrainian media have been described as a factor which serves to prepare the „base” for the future reintegration of the occupied parts of the Donetsk and Luhansk regions with the rest of the country.
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f00ed353-8116-46ae-927e-6e2a4e72519e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.