Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 3 | 37-63

Article title

Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi. Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów

Content

Title variants

EN
Exposure to the pornographic and sexual materials among children and youth. Analysis of the phenomenon based on the results from the nationwide survey among students in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie skali zjawiska kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, roli rodziców w profilaktyce tego kontaktu oraz wskazanie jego negatywnych korelatów. Badanie zostało zrealizowane techniką Audio-CASI na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie uczniów w wieku 11–18 lat (N = 3943). Wykorzystany w badaniu kwestionariusz poruszał m.in. takie zagadnienia jak: nadużywanie internetu, kontrola rodzicielska, kontakt z pornografią, wiedza na temat seksualności, ocena zadowolenia z różnych aspektów życia i podejmowanie zachowań seksualnych. Wśród badanych 43% miało kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi. Chłopcy oglądają tego typu treści ponad dwa razy częściej (AOR = 2,228) niż dziewczyny. Ponad połowa dzieci i młodzieży (58%), która miała kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, deklaruje, że trafiła na nie przypadkiem. Osoby, które miały kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, ponad trzy razy częściej otrzymywały zdjęcia o charakterze erotycznym (AOR = 3,335) i ponad pięć razy częściej je wysyłały (AOR = 5,014). Osoby, które miały kontakt z pornografią i materiałami seksualizującymi, są mniej zadowolone z osiągnięć szkolnych (rho = –0,124), rodziny (rho = –0,182), przyjaciół (rho = –0,065), czasu wolnego (rho = –0,110) i życia ogólnie (rho = –0,155). Nie wykazano żadnych istotnych statystycznie związków między wystąpieniem kontaktu z tego typu treściami a zadowoleniem z własnego wyglądu. Brak jakichkolwiek zasad dotyczących korzystania z internetu ma związek z kontaktem z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi (AOR = 2,134).
EN
The aim of the article is to determine the scale of children and youth’s exposure to pornography and sexually explicit material, the role of parents in the prevention of this contact and an indication of its negative correlates. The aim of the article is to assess the, indicate on the risk factors of exposure and the relationship between children and youth’s exposure to pornography and its psychosocial and health variables. The study was carried out using the Audio-CASI technique on a nationwide random representative sample of students (N = 3943) aged 11–18. The questionnaire used in the survey covered issues such as: internet abuse, parental control, exposure to pornography, knowledge about sexuality, assessment of satisfaction of various aspects of life and engaging in sexual behaviors. Among the respondents, 43% had contact with pornographic sexual materials. Boys view this type of content more than twice as often (AOR = 2.228) than girls. More than half (58%) of children and youth who have had contact with pornographic and sexual material declare that it was accidental. Those who had contact with pornographic and sexual materials, more than three times more likely to receive erotic photos (AOR = 3.335) and more than five times more likely to send these types of photos (AOR = 5.014). People who have had contact with pornographic and sexual materials are less satisfied with school achievements (rho = –0.124), family (rho = –0.182), friends (rho = –0.065), free time (rho = –0.110) and life in general (rho = –0.155). There were no statistically significant relationships between exposure to this type of content and the satisfaction with one’s appearance. The lack of any rules regarding the use of the internet is related to exposure to pornographic and sexual materials (AOR = 2.134).

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

37-63

Physical description

Contributors

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

References

 • Anthony, S. (2012). Just how big are porn sites? Pobrane z: https://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites.
 • Beyens, I., Vandenbosch, L., Eggermont, S. (2015). Early Adolescent Boys’ Exposure to Internet Pornography: Relationships to Pubertal Timing, Sensation Seeking, and Academic Performance. Journal of Early Adolescence, 35 (8), 1045–1068.
 • Braun-Courville, D. K., Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviours. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156–162.
 • Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: a content analysis update. Violence Against Women, 10, 1065–85.
 • Brown, J. D., L’Engle, K. L. (2009). X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents’ exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36, 129–151.
 • Byrne, S., Katz, S. J., Lee, T., Linz, D., McIlrath, M. (2014). Peers, Predators, and Porn: Predicting Parental Underestimation of Children’s Risky Online Experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(2), 215–231. DOI: 10.1111/jcc4.12040.
 • Fleming, M. J., Greentree, S., Cocotti-Muller, D., Elias, K. A., Morrison, S. (2006). Safety in Cyberspace Adolescents’ Safety and Exposure Online. Youth & Society, 38(2), 135–154.
 • Friedrich, W. M. (2012). Korelaty zachowań seksualnych małych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(41), 27–40.
 • Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Izdebski, Z., Wąż, K. (2014), Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(1), 45–55.
 • Lew-Starowicz, M. (2016). Patologiczna hiperseksualność. W: B. Habrat (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (s. 312–313). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9–16 year olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online, Deliverable D4. EU Kids Online Network, London, UK.
 • Lofgren-Mårtenson, L., Månsson, S. A. (2010). Lust, love, and life: a qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography. Journal of Sex Research, 47(6), 568–579.
 • Makaruk, K., Wójcik, S. (red.). (2012). EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i w Europie.
 • Makaruk, K., Wójcik, S. (2013). Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 35–48.
 • Matthiesen, S., Schmidt, G. (2013). What do young people do with pornography? W: S. Matthiesen (red.), Youth Sexuality in the Internet Age. A qualitative study of the social and sexual relationships of young people (s. 132–181). Kolonia: BZgA.
 • Mitchell, K. J., Jones, L., Finkelhor, D., Wolak, J. (2014). Trends in Unwanted Online Experiences and Sexting. Final report. Durham: Crimes against Children Research Center.
 • Nathanson, A. I. (2001). Mediation of children’s television viewing: Working toward conceptual clarity and common understanding. W: W. B. Gudykunst (red.), Communication Yearbook, vol. 25, (s. 115–151). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Orange (2016). Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie, TNS dla Orange Polska i Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Online Material and Recreational Attitudes Toward Sex. Journal of Communication, 56, 639–660.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents’ exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects. Sex Roles, 56, 381–395.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59(3), 407–433.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2011). The Use of Sexually Explicit Internet Material and Its Antecedents: A Longitudinal Comparison of Adolescents and Adults. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1015–1025.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research. Journal of Sex Research, 53(4–5), 509–31.
 • Polskie Badania Internetu (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Rasmussen, E. E., Ortiz R. R., White S. R., (2015). Emerging Adults’ Responses to Active Mediation of Pornography During Adolescence. Journal of Children and Media, 9(2), 160–176.
 • Short, M. B., Blach, L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., Wells, D. E. (2012). A Review of Internet Pornography Use Research: Methodology and Content From the Past 10 Years. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(1), 13–23. DOI: 10.1089/cyber.2010.0477.
 • Smahel, D., Helsper, E., Green, L., Kalmus, V., Blinka, L., Ólafsson, K. (2012). Excessive Internet Use among European Children. Londyn: EU Kids Online, London School of Economics & Political Science.
 • Smith, M. (2013). Youth Viewing Sexually Explicit Material Online: Addressing the Elephant on the Screen. Sexuality Research and Social Policy, 10 (1), 62–75.
 • Stowarzyszenie Twoja Sprawa (2013). Odebrana niewinność. O seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze. Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.
 • Svedin, C. G, Åkerman, I., Priebe, G. (2011). Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents. Journal of Adolescence, 34, 779–788.
 • Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic internet site use: a multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 545–550.
 • Twohig, M. P., Crosby, J. M., Cox, J. M. (2009). Viewing Internet Pornography: For Whom is it Problematic, How, and Why? Sexual Addiction & Compulsivity, 16(4), 253–266.
 • Wallmyr, G., Welin, C. (2006). Young people, pornography, and sexuality: sources and attitudes. The Journal of School Nursing, 22(5), 290–295.
 • Włodarczyk, J. (2013). Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49–68.
 • Wojtasik, Ł. (2009). Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(1), 90–99.
 • Ybarra, M. L., Mitchell, K. J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. Cyber Psychology and Behavior, 8, 473–486.
 • Zurbriggen, E. L., Collins, R. L., Lamb, S., Roberts, T., Tolman, D. L., Ward, M. L., Blake, J. (2007). Report of the APA task force on the sexualization of girls. Waszyngton: American Psychological Association.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f0b59535-b724-480a-9eee-db80e404c5a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.