PL EN


2017 | 17 | 215-236
Article title

Jakość życia jako kategoria socjologiczna – od teorii do badań społecznych. Przypadek Rybnika

Authors
Content
Title variants
EN
The Quality of Life as a Sociological Category – from Theory to Social Research. The Case of Rybnik
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the quality of life as a category which is used on the basis of social sciences, especially sociology, in the theoretical and empiricalaspect. It describes problems connected with quality of life defining. Complicated genesis, as well as interest in the issue of quality of life of representatives of various disciplines makes it difficult to understand it in an unequivocal way. On the basis of sociology, it has an intersubjective dimension, because the subject of the quality of life in sociological research is the community that is considered in a specific socio-cultural context. Its members express opinions about particular spheres of their own lives, assessing the level of their well-being. An example of sociological research on the quality of life are research carried out in Rybnik. While designing this research, the quality of life was operationalized by selecting indicators that were used in survey questions. The article presents selected results of research on the quality of life of Rybnik, and also draws attention to methodological problems encountered by sociologists investigating this issue.
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bańka, A. (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W:. A. Bańka, & R. Derbis (red.). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Błaszczyk, M., Kłopot, S., & Pluta, J. (2010a). Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia. Warszawa: Scholar.
 • Brosz, M., & Załęcki, J. (2017). Jakość życia w Gdańsku i jej społeczne uwarunkowania. Studium socjologiczne. Kawle Dolne: Wydawnictwo Zakładu Realizacji badań Społecznych Q&Q.
 • Błaszczyk, M., Kłopot, S., & Pluta, J. (2010b). Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia. Warszawa: Scholar.
 • Czekaj, K. (2002a). Częstochowa i problemy społeczne jej mieszkańców na przełomie XX i XXI wieku. Katowice: Agencja Artystyczna „Para”.
 • Czekaj, K. (2002b). Gliwice 2001: kwestie społeczne górnośląskiego miasta u progu XXI wieku. Katowice: Agencja Artystyczna „Para”.
 • Czekaj, K., Niesporek, A., & Zawartka-Czekaj, M. (2006). Świętochłowice: kwestia społeczna, polityka społeczna, planowanie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
 • Czekaj, K., Niesporek, A., & Zawartka-Czekaj, M. (2009). Ruda Śląska: od problemów społecznych górnośląskiego miasta do polityki miejskiej. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
 • Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. www.diagnoza.com (17.09.2017).
 • Gałęski, B. (1977). Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć. Studia Socjologiczne, 1(64), 31–50.
 • Jankowska, E. (2011). Pojęcie i narzędzia pomiaru jakości życia. Toruńskie Studia Międzynarodowe, 1(4), 33–39.
 • Kotarski, H., Malicki K., Palak, M., & Piróg., K. (2016). Rzeszowska diagnoza społeczna 2015. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Miluska, J. (2003). Ład społeczny jako determinanta jakości życia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 173–85.
 • Papuć, E. (2011). Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania. Current Problems of Psychiatry, 12(2), 141–45.
 • Petelewicz, M., & Drabowicz, T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rabenda-Bajkowska, L. (1979). Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach. Studia Socjologiczne, 3, 135–49.
 • Rokicka, E. (red.) (2013). Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Siciński, A. (red.) (1998). Style życia w miastach (polskich u progu kryzysu). Wrocław: IFiS PAN – Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sutryk, M., Błaszczyk, M., Kłopot, S., Pluta, J., & Trojanowski, P. (red.) (2010). Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia. Warszawa: Scholar.
 • Swadźba, U., & Górny, A. (2007). Podstawy teoretyczne badań. Styl życia jako kategoria badawcza. W: U. Swadźba (red.). Praca, rodzina, obowiązki, czas wolny, czyli o stylu życia mieszkańców Rybnika. Katowice: Gnome.
 • Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46(1), 25–31.
 • Veenhoven, R. (2007). Quality-of-life Research. W: C. D. Bryant, & D.L. Peck (red.). 21st Century Sociology, A Reference Handbook. Thousand Oaks: Sage,
 • Wnuk, M., Zielonka, D., Purandare, B., Kaniewski, A., Klimberg, A., Ulatowska-Szostak, E., Palicka, E., Zarzycki, A., Kaminiarz, E. (2013). Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych. Hygeia Public Health, 48(1), 10–16.
 • Wnuk, M., & Marcinkowski, J. T. (2012). Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1), 21–26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f4d54c09-a0ae-4e87-89b1-49d09527f5b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.