PL EN


2008 | 1-2 | 147-157
Article title

Status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Status and political situation of the Security Council of the Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the legal status of the Security Council of the Russian Federation (SCRF; Совет Безопасности РФ), describes and analyses tasks and the range of its competence pertaining to Russian citizens, the safety of society, and state security. The actual tasks of the Security Council include designing doctrines, concepts and plans to guarantee national safety. The article focuses on the role of the President of the Russian Federation in his capacity of the chairman of the Security Council of the Russian Federation. The tasks of the body are presented in the article as informative and analytic guidance and forecasts of internal and foreign changes that influence the state of safety in Russia. The recapitulation provides the estimated political position of this counsel and guidance in the system of government of the Russian Federation.
PL
Artykuł przedstawia status prawny Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (RBFR; Совет Безопасности РФ), a także opisuje i analizuje zadania oraz zakres kompetencji, jaki Rada posiada wobec obywateli Federacji, bezpieczeństwa społeczeństwa oraz obronności państwa. Zadania RBFR obejmują tworzenie doktryn, koncepcji i planów służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego. Artykuł skupia się na roli Prezydenta Federacji Rosyjskiej jako Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, a następnie przedstawia zasadnicze zadanie Rady, tj. przedstawianie wskazówek analitycznych i prognostycznych w dziedzinie zmian wewnętrznych i międzynarodowych mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności Rosji. Podsumowanie zawiera przybliżone stanowisko polityczne RBFR i jej wskazówek w systemie sprawowania władzy w Federacji Rosyjskiej.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f564d060-5000-4667-9c38-524cdfc549d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.