Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(20) | 189-209

Article title

Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Professional partnership – the problem of liability of partners for debts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Założeniem artykułu jest analiza zasad odpowiedzialności partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej w polskim systemie prawnym, w odniesieniu do amerykańskich i niemieckich unormowań. Nadto niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania najważniejszych praktycznych kwestii związanych z odpowiedzialnością partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej na podstawie art. 95 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnieniem podjęcia problematyki jest hybrydalny charakter omawianej konstrukcji prawnej oraz wiele nieścisłości w ramach jego kodyfikacji.
EN
The premise of the article is the analysis the principles of liability of a partner for debts of a professional partnership into the Polish legal system, compared to American and German regulations. Moreover, this article is an attempt to systematize the most essential practical issues related to the partner liability for professional partnership debts under the provisions of Art. 95 of the Commercial Company Code (CCC). Th e rationale for selection of the subject is the hybrid nature of the discussed legal structure and many uncertainties within its codifi cation.

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f5b11d0a-d632-4178-9471-aa1a5fdd772a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.