Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(17) | 55-64

Article title

Organ wydający jako organ właściwy do dokonania sprostowania, uchylenia, zmiany lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego

Authors

Content

Title variants

EN
The issuing authority as the authority competent for the rectification, modification, withdrawal or suspension of the effects of the European Certificate of Succession

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego ustanowiono europejskie poświadczenie spadkowe. Zgodnie z przepisami wskazanego rozporządzenia organ wydający europejskie poświadczenie spadkowe dokonuje sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego. Ustalenie organu, któremu przysługuje kompetencja do dokonania sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego, budzi istotne wątpliwości w szczególności na gruncie prawa polskiego.
EN
Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession created a European Certificate of Succession. According to the provisions of the above-mentioned regulation the issuing authority shall rectify, modify, withdraw or suspend effects of the of the European Certificate of Succession. The determination of the authority that shall have the competence to rectify, modify, withdraw or suspend the effects of the of the European Certificate of Succession raises some serious questions particularly under Polish law.

Contributors

author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f6a1c021-81cd-4c43-9963-7fd8809e40af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.