Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 157-179

Article title

Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Content

Title variants

EN
Statutes of women’s sodalities in Krakow in the interwar period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sodalicje mariańskie kobiet działające w okresie międzywojennym w Krakowie skupiały w swoich kręgach osoby wywodzące się z różnych środowisk – nauczycielki, urzędniczki, członkinie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie czy też kobiety legitymujące się wyższym wykształceniem. Były to organizacje, do których nie znajdowały zastosowania przepisy prawa państwowego regulujące prawo do stowarzyszania się – podlegały wyłącznie przepisom prawa kanonicznego. Sodalicje kładły nacisk przede wszystkim na ukształtowanie duchowe członków i zapewniały im pomoc w rozwoju religijnym. W statutach omawianych w pracy sodalicji kobiet działających w latach 1918–1939 w Krakowie pomimo podobieństwa widać dostosowanie dokumentów do potrzeb konkretnej grupy społecznej, dla której były tworzone. Widoczne jest ponadto poszerzanie statutów o nowe niezbędne rozwiązania, choćby w kwestii powoływania organów kontrolnych w sodalicjach
EN
The women’s sodalities existing in the interwar period in Krakow consisted of women deriving from different backgrounds – they gathered teachers, clerks, the members of the Female Teacher Seminar in Krakow, and higher educated ladies. The provisions of the state law concerning the rules of creating associations did not apply to them. The sodalities were subject only to the provisions of canon law. Th ey focused especially on the spiritual development of their members and helping them in religious development. The statutes of the women’s sodalities in Krakow presented in the article despite being similar in many regulations were adopted to the specific situation of different sodalities. In addition it could be seen that the sodalities statutes were trying to develop and in

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f7537092-17c9-41e8-aea3-5c016d5d9b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.