PL EN


2019 | 68 | 55-67
Article title

The Faith of Abraham

Title variants
PL
Wiara Abrahama
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There is something enormously powerful, even inspirational, about the Akedah story and about Abraham who was, after all, named the Father of Faith. He may be judged as inconsistent – his boldness concerning Sodom and Gomorrah seems to contradict with his silence in the face of God’s command to kill Isaac. However, we might note the contrast and take it as an indication that Abraham sees or understands something that we do not. Similarly, in the light of these stories it is worth rethinking God’s ways and the “strategy” of the Bible. We tend to explain God’s Will with the suggestion that if something happens there must be a reason for it – we treat it like a wound that requires mending; these understandable reactions nevertheless situate us a bit too closely to Job’s comforters. The biblical texts are plain; they do not so much as hint at theodicy. Perhaps the Bible’s unembarrassed directness about God’s ways is testing us, but not in a way acknowledged by the theodicies.
PL
Jest coś niezmiernie potężnego, nawet inspirującego, w historii Akedah i w Abrahamie, którego bądź co bądź nazwano Ojcem Wiary. Może on się nam wydawać niekonsekwentny – jego śmiałość w sprawie Sodomy i Gomory wydaje się nie do pobodzenia z milczeniem w obliczu rozkazu Boga, by zabił Izaaka. Ale możemy też, zauważywszy tę uderzającą różnicę w postawie, potraktować ją jako wskazówkę, że Abraham widzi albo rozumie coś, czego my nie widzimy i nie rozumiemy. W świetle tych opowieści warto rozważyć ponownie działanie Boga i „strategię” Biblii. Mówimy zwykle o Woli Bożej, sugerując, że jeśli coś się dzieje, to z pewnością nie bez racji – jakbyśmy mówi o ranie, które musi się zagoić; te reakcje, choć zrozumiałe, niebezpiecznie upodabniają nas jednak do pocieszycieli Hioba. Teksty biblijne są jasne; nie zawierają nawet cienia teodycei. Być może nieskrępowana bezpośredniość, z jaką Biblia przedstawia Boże działanie, jest próbą, ale próbą innego rodzaju niż ta, z którą mierzą się teodycee.
Year
Issue
68
Pages
55-67
Physical description
Contributors
References
  • Dewey J., A Common Faith, New Haven, CT: Yale University Press 1934.
  • Buber M., Two Types of Faith, trans. N.P. Goldhawk, Routledge & Paul, London 1951.
  • Lamm M., The Jewish Way in Death and Mourning, Jonathan David Publishers, Middle Village, NY 1969.
  • Levenson J., The Death and Resurrection of the Beloved Son, Yale University Press 1993.
  • Shapiro M.B., Changing the Immutable: How Orthodox Judaism Rewrites Its History, Portland 2015.
  • Stump E., Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University Press 2010.
  • Zornberg A., Genesis: The Beginning of Desire, Jewish Publication Society, Philadelphia 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f85421cb-0d95-47df-8662-d9aca6fe29c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.