PL EN


2020 | 69 | 121-142
Article title

Trzy argumenty przeciwko kontekstualizmowi epistemicznemu

Authors
Title variants
EN
Three Arguments against Epistemic Contextualism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zrekonstruowanie i krytyczna analiza trzech antykontekstualistycznych argumentów o różnym charakterze, wymierzonych w kontekstową zależność operatora wiedzy. Argumenty te można podzielić na dwie odrębne kategorie. Pierwsza zawiera takie argumenty, które znajdują łatwe i naturalne rozszerzenia w kontekście badania innych rodzajów wyrażeń uważanych zazwyczaj za wrażliwe kontekstowo. Druga jest specyficzna dla słowa „wiedzieć”. Rekonstrukcja trzech argumentów należących do tych kategorii (dwóch do pierwszej, jednego do drugiej) stanowi punkt wyjścia podjęcia oceny wybranych odpowiedzi udzielonych z punktu widzenia stanowiska kontekstualistycznego.
EN
Three anti-contextualist arguments of various character aimed at contextual dependence of the knowledge operator are reconstructed and critically analyzed in the paper. These arguments may be divided into two distinct categories. One category encompasses such arguments which are easily and naturally extendable against other sorts of expressions regarded as contextually sensitive. The second category is specific to the word „know”. Reconstruction of the three arguments belonging to these categories (two to the first one, one to the second one) is followed by the attempt to assess some contextualist responses which may be given to these arguments.
Year
Issue
69
Pages
121-142
Physical description
Contributors
author
References
 • Bach, K., The Emperor’s New ‘Knows’, w: Contextualism in Philosophy. Knowledge, Meaning and Truth, eds. G. Preyer, G. Peter, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 51–90.
 • Blome-Tillmann M., Contextualism and the Epistemological Enterprise, „Proceeding of the Aristotelian Society” 2007, Vol. 107, No. 3, s. 387–394.
 • Cappelen H., Lepore E., Insensitive Semantics: A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism, Oxford, Blackwell 2005.
 • Cohen S., Ascriber Contextualism, w: The Oxford Handbook of Skepticism, ed. J. Greco, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 415–434.
 • Cohen S., Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons, „Philosophical Perspectives” 1999, Vol. 13, s. 57–89.
 • Cohen S., Knowledge and Context, „The Journal of Philosophy” 1986, Vol. 83, No. 10, s. 574–583.
 • DeRose K., Solving the Skeptical Problem, w: Skepticism. A Contemporary Reader, eds. K. DeRose, T.A. Warfield, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 183–219.
 • DeRose K., The Case for Contextualism: Knowledge, Skepicism and Context, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Dretske F., Epistemic Operators, w: Skepticism. A Contemporary Reader, eds.
 • K. DeRose, T.A. Warfield, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 131–144.
 • Feldman, R., Contextualism and Skepticism, „Philosophical Perspectives” 1999, Vol. 13, s. 91–114.
 • Kaplan D., Demonstratives, w: Themes from Kaplan, eds. J. Almog, J. Perry, H. Wettstein, Oxford University Press, Oxford 1989, s. 481–563.
 • Kölbel M., Faultless Disagreement, „Proceedings of the Aristotelian Society” 2004, Vol. 104, s. 53–73.
 • Lewis D., Elusive Knowledge, w: Skepticism. A Contemporary Reader, eds. K. DeRose, T.A. Warfield, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 220–239.
 • Palczewski R., O wrażliwości kontekstowej zdań typu „S wie, że p”, „Analiza i Egzystencja” 2005, nr 2, s. 127–155.
 • Palczewski R., „Śledzący” kontekstualizm semantyczny, jego źródła i konsekwencje, „Filozofia Nauki” 2004, nr 12(1), s. 51–82.
 • Palczewski R., Wiedza w kontekstach. W obronie kontesktualizmu epistemicznego, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
 • Richard M., Contextualism and Relativism, „Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition” 2004, Vol. 119, No. 1/2, s. 215–242.
 • Schiffer S., Contextualist Solutions to Scepticism, „Proceedings of the Aristotelian Society, New Series” 1996, Vol. 96, s. 317–333.
 • Sosa E., Skepticism and Contextualism, „Philosophical Issues” 2000, Vol. 10, s. 1–18.
 • Szubart T., O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka, „Analiza i Egzystencja” 2018, nr 44, s. 61–81.
 • Yourgrau P., Knowledge and Relevant Alternatives, „Synthese” 1983, Vol. 55, No. 2, s. 175–190.
 • Weatherson B., Questioning Contextualism, w: Aspects of Knowing, ed. S. Hetherington, Elsevier Science, Amsterdam 2006, s. 133–147
 • Zwicky A., Sadock J., Ambiguity Tests and How to Fail Them, w: Syntax and Semantics, ed. J. Kimball, Vol. 4, New York Academic Press, New York 1975, s. 1–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f8b8483d-e818-4643-abdf-0daaf0887ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.