PL EN


2018 | 1(5) | 25-55
Article title

Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane zagadnienia)

Content
Title variants
EN
Corporate Income Tax in 2018 – systemic changes or paradigm crisis? (selected issues)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia bieżące zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Zamiarem autora była rekonstrukcja generalnego kierunku wdrażanych reform, jak też ocena ich realizacji w znowelizowanych regulacjach. W tym zakresie przedstawiono pewne kluczowe dla konstrukcji podatku dochodowego zmiany, jak rozdzielenie źródeł przychodów (wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych), wprowadzenie limitów w zakresie kosztów dotyczących usług niematerialnych, nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, czy wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od wartości obiektów komercyjnych. Zasadnicza teza opracowania wskazuje na to, że prawodawcy nie udało się w pełni zrealizować deklarowanych celów (zwłaszcza w zakresie uszczelnienia systemu opodatkowania dochodów), jako że część nowych regulacji może nasuwać wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej, jak i unijnej.
EN
The aim of the article is to appoint general idea of the serious amendment made to CIT act, which have entered into force since 1st January 2018 and moreover to evaluate its normative realization. In this respect some crucial changes have been elaborated, such as the extraction of the capital gains as the separate source of income, minimal income tax concerning commercial buildings or disallowance of tax deductions for expenses linked to so called bad debts. Author’s main thesis is that the recent amendment does not fully comply with its goals, since taken measures raise doubts from both domestic (constitutional) and international (i.e. EU) perspective.
Year
Issue
Pages
25-55
Physical description
Dates
published
2018-05-30
Contributors
  • Instytut Prawa SGH
  • Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2451-0475
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f8e77983-3432-450e-987a-7ac3851cd377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.