PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 275-287
Article title

SCHOOL: A WAY TOWARDS SOCIAL REVITALIZATION THROUGH CONSTRUCTIVE CONFLICTS?

Authors
Content
Title variants
PL
OŻYWIENIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZA POMOCĄ KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą konstruktywnego podejścia do wewnętrznych konfliktów jako sposobu na ożywienie społeczności szkolnej. Artykuł składa się z dwóch części: w pierwszej, kluczowej, zaprezentowano podstawy podejścia do edukacji, w perspektywie których można ujmować konflikt. Skoncentrowano się głównie na zrozumieniu pozytywnych wartości, które towarzyszyć mogą rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny poprzez zastosowanie procedur służących uczniom/studentom i kadrze szkolnej. W drugiej części zaprezentowano przykład konkretnego programu, który został stworzony w oparciu o to podejście. Program ten przygotowany został dla nauczycieli szkolnych. Wzięto także pod uwagę kilka potencjalnych przeszkód utrudniających jego implementację i w związku z tym zaproponowano kroki, które pomogą ułatwiać jego realizację. Wskazówki te są efektem doświadczenia zdobytego w realizacji programów w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
EN
The study deals with the issue of possibility to revitalize the society through revitalization of the inside school processes. The conflict as an important concept of these processes is introduced: strategy of resolving conflict should be deeply rooted in the school “philosophy”, school and class management. The study is divided into two parts: in the first part of the study, we are presenting basic approaches towards education, which are working with the concept of conflict. Focus is put predominantly on understanding positive values of resolving conflicts in a constructive manner and on implementation of identical procedures for conflict resolving for all students and school staff. In the second part of the contribution we are presenting an example of the concrete program, which is based upon these approaches. It is an educational program designed for teaching staff of individual schools: as we have to take into account some obstacles in the program implementation, we propose optimal steps in procedures based on own experience gained from programs realized in last two decades.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
275-287
Physical description
Contributors
author
References
 • Bertand Y. (1998), Soudobé teorie vzdělávání, Portál, Praha.
 • Deutsch M. (1973), The Resolution of Conflict, Yale University Press, New Haven CT.
 • Johnson D. W., Johnson R. T. (1995), Teaching Students To Be Peacemaker, Interaction Book Company, Edina, Minnesota.
 • Johnson D. W., Johnson R. T. (1995), Creative Controversy. Intellectual Challenge In The Classroom, Interaction Book Company, Edina Minnesota.
 • Johnson D. W., Johnson R. T. (2009), An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning, “Educational Researcher”, No. 38, pp. 365 – 379.
 • Jones T.S. (2004), Conflict Resolution Education: The Field, the Findings, and the Future, “Conflict Resolution Quarterly”, Vol. 22, No. 1-2, pp. 233 – 267.
 • Kasíková H. (2009), Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy, Karolinum, Praha.
 • Kasíková H., Valenta J. (2008), Teachers social competences and the social dimension curriculum, [in:] The role of theory and research in educational practice, University of North Dakota, eds. B. Kožuch, R. Kahn, A. Kozlowska, A. Kington, J. Mažgon, Grand Forks, p. 33-42.
 • Kasikova H., Valenta J. (2009), Conflict based educational strategies for diversity in schools, [in:] Proceedings of the International Conference entitled "Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi Athens, ed. N. Palailologu, Hellenic Migration Policy Institute, p. 1-10
 • Marzano R.J., Gaddy B. B., Dean C. (2000), What works in Clasroom instruction, Aurora: MCREL.
 • Tjosvold D., Johnson D.W. (E d.) (1989), Productive Conflict Management. Perspectives for Organizations, Interaction Book Company Edina, Minnesota.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-f95bb53d-8208-416f-821c-414df7eb14d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.