Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 1 | 15-31

Article title

Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu

Content

Title variants

EN
Adam Wrzosek’s contribution to the reconstruction of the medical education in Poznan

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej w okresie odtwarzania systemu kształcenia lekarzy na Uniwersytecie Poznańskim. Jedną z ważniejszych osób zaangażowanych w ten proces początkowo był Adam Wrzosek, który przed wojną organizował Wydział Lekarski na tym uniwersytecie. Jego wkład w odtworzenie systemu kształcenia lekarzy w Poznaniu jest dziś w zasadzie zapomniany z powodów warunkowanych względami ideologicznymi. Niemniej jednak Wrzosek, nawet przebywając na przymusowej emeryturze, uczestniczył przez pierwsze lata powojenne w działalności wydziału, a ponadto nigdy nie przerwał pracy naukowej. Dopiero wydarzenia Października 1956’ spowodowały zmianę sytuacji, dzięki czemu Wrzosek u schyłku swego życia został ponownie zatrudniony na stanowisku profesora medycyny. Wówczas też otworzyła się możliwość wydania napisanej przez niego monografii o Karolu Marcinkowskim, a także kompletnej bibliografii antropologii polskiej. Później napisał jeszcze monografię o Tytusie Chałubińskim wydaną już pośmiertnie. Autor swoim artykułem stara się przywrócić pamięć o przemilczanym wkładzie tego wybitnego naukowca do historii poznańskiej medycyny.
EN
This article shows the rebuilding of the medical education at Poznan University, Poland, after the Second World War. It was Adam Wrzosek who was initially most involved in the process. Before the war, he also had organised the Medical Faculty at this University. Due to ideological reasons, Wrzosek’s contribution in the recreation of education for doctors has been forgotten. Despite his forced retirement Wrzosek participated in the faculty’s work after the war and carried on his scientific work continuously. However, due to the political changes in Poland October 1956, he could return to the post of professor of medicine. Then he wrote a book on Karol Marcinkowski and prepared a bibliography of Polish anthropology. He also wrote a monograph on Tytus Chałubiński which was published after Wrzosek’s death. The author wishes to draw attention to the contribution of this outstanding scientist to the history of medicine in Poznan.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

15-31

Physical description

Dates

printed
2020-06-30

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii

References

  • Archiwum Uniwersytetu Poznańskiego: sygn. 82/527, Teczka personalna Adama Wrzoska. Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, Materiały Archiwalne Adama Wrzoska P-III-70 Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW PAU PAN, Cz. 6. Nauki medyczne, z. 2, oprac. A. Śródka, Warszawa 1991. Bujałowska B., Adam Wrzosek, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 2. Ćwirko-Godycki M., Profesor Adam Wrzosek jako antropolog, „Archiwum Historii Medycyny” 1966, z. 1-2. Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, pod red. S. Jankowiaka i T. Schramma, Poznań 2019. Konstańczak S., Pamiętnik czasu wojny. Lekarska epopeja Adama Wrzoska, „Acta Medicorum Polonorum” 2016, z. 2. Maćkowiak Z., Musielak M., Adam Wrzosek: Życie i działalność, Poznań 2000. Malinowski A., Antropologia poznańska w XX wieku, „Homines Homnibus” 2008, nr 1, s. 36. Wrzosek A., Bibliografia Antropologii Polskiej. Do Roku 1955 włącznie. T. I, Bibliografia Abecadłowa i Przedmiotowa, Poznań 1959. Wrzosek A., Karol Marcinkowski, t. 2, Warszawa 1961. Wrzosek A., Tytus Chałubiński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1937, t. 3. Wrzosek A., Tytus Chałubiński. Życie – działalność naukowa i społeczna, Warszawa 1970.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f9823913-89d3-4799-8ecf-878e9954f3f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.