PL EN


Journal
2019 | 1(16) Intelektualiści totalni | 185-204
Article title

Deleuze'a i Foucaulta wizje filozofii albo o dwóch strategiach zaangażowania w polu akademickim

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Deleuze’s and Foucault’s Visions of Philosophy, or, Two Strategies of Engagement in the Academic Field
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wskazuję różnice pomiędzy Foucaultem i Deleuze’em w definiowaniu i odgrywaniu roli filozofa-intelektualisty. Tłem dla analizy jest opis specyficznego usytuowania filozofa w polu akademickim pomiędzy uniwersytetem, gdzie nie może osiągnąć wyższej pozycji, a działaniem publicznym w roli intelektualisty. Tekst skupia się na tym, jak wyobrażenia o tym, kim jest filozof jako myśliciel i jako „intelektualista zaangażowany”, współgrały z napięciami i przeobrażenia w polu tej dyscypliny w XX wieku.
EN
In this article the author considers the differences between Foucault and Deleuze in defining the role of a philosopher as a public intellectual. The context for the analysis is the specific position of a philosopher in the academic field – between the university, where career advances may be curtailed, and the obligation to act publicly as an intellectual. The text focuses on perceptions of who a philosopher is as a “thinker” and as an “engaged intellectual” and on how these perceptions harmonized with tensions and transformations in the discipline in the twentieth century.
Journal
Year
Pages
185-204
Physical description
Contributors
References
  • Banasiak B. 2001. Nomadologia Gillesa Deleuze’a, „Hybris” 01. http://magazynhybris.com/images/teksty/01/Bogdan%20Banasiak%20-%20Nomadologia%20Gillesa%20Deleuze%60a.pdf; dostęp: 10.02.2020.
  • Bourdieu P. 2013. Homo academicus. Posłowie – dwadzieścia lat później, tłum. M. Janik, „Praktyka Teoretyczna”, nr 1(7). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2825/2805; dostęp: 19.05.2020.
  • Bourdieu P., Wacquant L. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa.
  • Deleuze G. 2002. L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953–74, Les Editions de Minuit.
  • Deleuze G., Foucault M. 1986. Intelektualiści i władza (rozmowa pomiędzy Michelem Foucaultem i Gillesem Deleuze’em), tłum. S. Magala, „Miesięcznik Literacki”, nr 10–11/86.
  • Deleuze G., Guattari F. 2000. Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Słowo/obraz terytoria.
  • Deleuze G., Guattari F. 2015. Tysiąc plateau, Bęc Zmiana.
  • Dosse F. 1997. History of Structuralism v. 1,2, tłum. D. Glassman, University of Minnesota Press.
  • Fabiani J.-L. 2010. Que-est ce qu’un philosophe française. La vie sociale des concepts (1880–1980), Éditions de l’École des hautes études en sciences socials.
  • Foucault M. 1978. Que-est ce que la critique, Bulletin de la Société français de Philosophie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-fd013525-7c58-4589-9014-8375df39feaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.