PL EN


2017 | 17 | 129-138
Article title

Media na usługach demokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Media on democracy services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contemporary media plays an increasingly important role in society. Indubitable this process is driven by globalization, but also the democratization of public life. The media are the fruit of democracy, but also its guarantor. This situation, on the one hand, should be treated as a chance, but on the other hand we can also talk about threats. The author of this article raises questions about the models postulated in the interest of the subject and pathology.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Budzyńska-Daca, A. (2015). Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1925-2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czuba, K. (2007). Katolickie zasady etyki dziennikarskiej. Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
 • Dobosz, I. (2008). Prawo i etyka w zawodzie dziennikarskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Dyczewski L. (2009). Więź ze społeczeństwem i dobra jakość mediów. W: I. Skubiś (red.). Media Publiczne. Misja czy komercja? Ocena i cele. Częstochowa: Biblioteka Niedzieli.
 • Golinowski, J. (2007). Reality show medialnej demokracji. W: M. Karwat (red.). Paradoksy polityki. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Kita, M. (2004). Medialna moda na dialog. W: M. Kita, & J. Grzenia (red.). Dialog a nowe media. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Kraków: Wydawnictwo Platan,.
 • Lepa, A (2008). Czwarta władza. Mit czy rzeczywistość? Narodziny mediokracji. W: I. Skubiś (red.). Mediokracja w Polsce. Częstochowa: Biblioteka Niedzieli.
 • Lewiński, P. H. (2012). Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka, biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Olechnicki, K., & Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 • Roskin, R. L., Cord, M. G.,, Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2001). Wprowadzenie do nauk politycznych. Poznań: Zysk i Spółka.
 • Sartori, G. (1998). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-feed275f-d134-49c6-adcf-70b42f44382b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.