PL EN


2015 | 15 | 3 | 441-450
Article title

Polish fashion brands in minds of young consumers

Content
Title variants
PL
Polskie marki modowe w świadomości młodych konsumentów
Languages of publication
Abstracts
EN
Poland’s political transformations and the ever-growing globalization caused by the increased popularity of internet and social media, have led to changes in the behaviour of buyers in both the luxury goods market (haute couture) and the market for products destined for mass consumption (prêt-à-porter). The aim of this article is to present the structure and development of the Polish clothing industry and the perception of Polish fashion brands by young consumers. The conclusions of the article are based on literature studies and the author’s research.
PL
Zmiana ustroju w Polsce oraz pogłębiający się coraz szybciej, szczególnie za sprawą Internetu i mediów społecznościowych, rozwój globalizacji na całym świecie spowodował zmiany w zachowaniu nabywców, zarówno na rynku dóbr luksusowych (haute couture), jak i dóbr masowej konsumpcji (prêt-à-porter) w Polsce.Celem artykułu jest przybliżenie struktury i rozwoju rynku odzieżowego w Polsce oraz postrzegania polskich marek modowych przez młodych konsumentów.Wnioski zawarte w artykule sformułowano na podstawie studiów literatury przedmiotu, jak i badań własnych o charakterze pierwotnym.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
441-450
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.oai-ojs-wsb-wroclaw-pl-article-149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.