PL EN


Journal
2019 | 13 |
Article title

Elementarna ontologia językowa rośliny – szkic semantyczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Basic linguistic ontology and plants: A semantic sketchThis article is devoted to verbs collocating with the Polish lexeme roślina ‘plant’. The aim of the study is to determine the linguistic status of the plant and to investigate whether it is ‘someone’ or ‘something’ in view of the semantics of the verbs in question. The author analyses cases in which the plant appears in the semantic role of the agent. She makes conclusions about how the lexeme roślina functions in Polish and defines its unique features (semantic connectivity) and semantic roles. The study is based on language surveys conducted among native speakers of Polish. Language analysis reveals the place of the plant in the hierarchy of living organisms. Elementarna ontologia językowa rośliny – szkic semantycznyPrzedmiotem artykułu są polskie czasowniki, które zgodnie z łączliwością semantycznoskładniową występują z leksemem roślina. Celem tekstu jest ustalenie językowego statusu rośliny oraz, dzięki badaniu semantyki czasowników, znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy roślina jest kimś, czy czymś. Autorka analizuje czasowniki, w których roślina występuje w semantycznej roli agensa; następnie na podstawie badań językowych formułuje wnioski dotyczące sposobu funkcjonowania leksemu roślina w języku polskim, określając jego cechy unikatowe (łączliwość semantyczną) oraz role semantyczne. Metody wykorzystane w pracy to testy językowe na materiale pozytywnym i negatywnym oparte na kompetencji językowej użytkowników polszczyzny. Analiza językowa odkrywa miejsce wyznaczone dla rośliny w hierarchii organizmów żywych.
Keywords
EN
Journal
Year
Issue
13
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_a_1564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.