PL EN


Journal
2018 | 11 |
Article title

Influences of the discourse on language endangerment and multilingualism on young European language minorities members

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Influences of the discourse on language endangerment and multilingualism on young members of European language minoritiesThis article provides an analysis of the discourse on language endangerment used by the young members of European language minorities. The narratives come from a 100 interviews with young people who are engaged in activities on behalf of minority languages such as Kashubian in Poland, Upper Sorbian in Germany, Breton in France and Welsh in the UK. The way they formulate ideas on language endangerment and arguments they choose to encourage others to use these languages bears a strong resemblance to the discourse produced by international organizations, researchers and publicists. The analysis concerns three aspects of the discourse of young minority activists: appropriation of the dominant discourse of language endangerment and its role; constructing a collective identity as a part of a language movement through the discourse of responsibility for the future of the languages; discursive strategies of presenting the advantages of multilingualism and, in so doing, of learning and using a minority language. Wpływ dyskursu zagrożenia języków i wielojęzyczności na młodych przedstawicieli europejskich mniejszości językowychArtykuł przedstawia analizę dyskursu zagrożenia języków, używanych przez młodych przedstawicieli mniejszości językowych Europy. Wypowiedzi pochodzą ze stu wywiadów z młodymi ludźmi, którzy są zaangażowani w działania na rzecz języków mniejszościowych, takich jak kaszubski w Polsce, górnołużycki w Niemczech, bretoński we Francji oraz walijski w Wielkiej Brytanii. Sposób, w jaki formułują oni myśli dotyczące zagrożenia języków i argumenty, które wybierają, żeby zachęcić innych do używania tych języków, bardzo przypomina dyskurs używany przez organizacje międzynarodowe, badaczy i publicystów. Analiza dotyczy trzech aspektów dyskursu młodych aktywistów językowych: internalizacji dominującego dyskursu zagrożenia języków i jego roli; konstruowania zbiorowej tożsamości jako części ruchu na rzecz języków poprzez zakorzenianie dyskursu odpowiedzialności za przyszłość tych języków; dyskursywnych strategii przedstawiania zalet wielojęzyczności i, w związku z tym, uczenia się i używania języków mniejszościowych.
Journal
Year
Issue
11
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_a_1666
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.