PL EN


2015 | 39 |
Article title

Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora, red. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, 2013, 568 ss.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
ReviewThis text is a review of the work entitled Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora (Eng. Atlas of the Baltic Languages. Lexis 1: Flora), published in Vilnius in 2013.The publication was prepared by linguists from the Institute of Latvian Language and the Institute of Lithuanian Language. The Atlas presents vocabulary from the second part of the 20th century on the territory of Latvia and Lithuania and partly of Belarus and Poland. The authors prepared 46 maps and descriptions of 26 words (connected with flora), which showed different phonetic variants of derivatives, linguistic parallels between the Latvian and Lithuanian dialects (lexical, semantic, geographical) and common Slavic-Baltic zone of interference. RecenzjaTekst jest recenzją pracy Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora, ktora została wydana w Wilnie w 2013 r. Publikację opracowali litewscy i łotewscy lingwiści z Instytutu Języka Litewskiego Akademii Nauk Litwy i Instytutu Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. W Atlasie zaprezentowano słownictwo z drugiej połowy XX w., funkcjonujące na obszarze Litwy, Łotwy a także częściowo Białorusi i Polski. Autorzy przedstawili 46 map i zaprezentowali opisy 26 nazw związanych z florą, ukazujących ich różne warianty fonetyczne oraz językowe paralele pomiędzy dialektami litewskimi i łotewskimi (leksykalne, semantyczne, geograficzne) oraz wspólną słowiańsko-bałtycką strefę kontaktów językowych.
Year
Volume
39
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_abs_2015_019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.