PL EN


2018 | 42 |
Article title

Pamięć w słowach – o nieadekwatności pojęć (przypadek czesko-polsko-niemiecki)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Memory in words: On the inadequacy of terms (A Czech-Polish-German example)This article is devoted to the inadequacy of the Polish and Czech terminology related to the displacement of German-speaking communities after 1945. Discussing the example of the terms “Sudety” and “pohraničí” (Borderlands), the author identifies the inadequacy of various equivalents of these concepts in Polish secondary literature. The adopted methodology makes it possible to demonstrate a particular historical entanglement of the term “Sudety” and its incompatibility with metadiscourse (the language of research). The terminological analysis is the starting point for describing the memory of the historical situation in the Czech pohraničí after 1945. The study analyses material collected during interviews with the residents of pohraničí, including their own reflections on terminological issues. Pamięć w słowach – o nieadekwatności pojęć (przypadek czesko-polsko-niemiecki)Artykuł poświęcony jest nieadekwatności terminologii dotyczącej wysiedleń społeczności niemieckojęzycznych po roku 1945 w językach polskim i czeskim. Autorka na przykładzie pojęć „Sudety” i „pohraničí” wskazuje na nieadekwatność różnych istniejących w polskiej literaturze przedmiotu ekwiwalentów tych pojęć. Przyjęta przez autorkę metodologia pozwala na wykazanie szczególnego uwikłania historycznego terminu „Sudety” i jego nieprzystawalność do metadyskursu, jakim jest język badawczy. Analiza terminologiczna stanowi punkt wyjścia do opisu pamięci o sytuacji historycznej na czeskim pohraničí po 1945 roku. Materiał do analiz stanowią wywiady z mieszkańcami pohraničí i znajdujące się w nich prowadzone przez samych rozmówców refleksje terminologiczne.
Year
Volume
42
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_abs_2018_004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.