Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 43 |

Article title

Lithuanian language discourses and family language policies of Lithuanian families in Sweden: A case study

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Lithuanian language discourses and family language policies of Lithuanian families in Sweden: A case studyThis case study shares first insights of the family language policy of a Lithuanian family in Sweden. It identifies Lithuanian language discourses that might affect this policy and analyses discourse strategies applied by the family members. The aim is to shed some new light on the negotiation processes of family language policies that either support the maintenance of an ethnic language as the means of intra-family communication in immigrant contexts or, conversely, work against it. Applying a linguistic ethnographical approach, the study indicates that in this case the family language policy is mostly shaped by the mother in a protective and monolingual way in order to foster the maintenance of the Lithuanian heritage in anticipation of an external threat for Lithuanian language and identity. Litewskie dyskursy językowe a polityki językowe litewskich rodzin w Szwecji. Studium przypadkuNiniejszy artykuł przedstawia wstępne uwagi analityczne dotyczące polityki językowej litewskiej rodziny mieszkającej w Szwecji. Autor identyfikuje litewskie dyskursy językowe, które mogą mieć wpływ na jej politykę językową, i analizuje strategie dyskursu stosowane przez jej członków. Celem studium jest nowe spojrzenie na procesy negocjacji rodzinnych polityk językowych (family language policies), które mogą być pomocne w utrzymaniu ojczystego języka jako środka komunikacji w rodzinach emigrantów lub temu nie sprzyjać. Przedstawione badania opierają się na metodach etnografii lingwistycznej (linguistic ethnography) i wykazują, że w tym przypadku rodzinna polityka językowa jest kształtowana głównie przez matkę, jest jednojęzyczna i ma charakter ochronny – jest nakierowana na zachowanie litewskiego dziedzictwa kulturowego w związku z przewidywanymi zagrożeniami zewnętrznymi dla języka litewskiego i tożsamości litewskiej.

Year

Volume

43

Physical description

Dates

published
2019
online
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_abs_2019_005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.