PL EN


2017 | 6 |
Article title

The Perception of Yugoslav-Bulgarian Relations in the Daily “Politika” in the Context of the Pan-Balkan Entente Concept in the First Part of the 1930s.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Perception of Yugoslav-Bulgarian Relations in the Daily “Politika” in the Context of the Pan-Balkan Entente Concept in the First Part of the 1930s.The Yugoslav-Bulgarian rapprochement, initiated by the king Aleksandar I Karadjordjević in the early 30s of the twentieth century, with an idea of inclusion of Bulgaria to the planned Balkan Pact was one of the biggest reorientation in the Yugoslav policy at the turn of 20s and 30s. Since the end of the Great War, the eastern neighbour of Yugoslavia was treated rather as one of the greatest threats to the postwar order in the Balkans. This reorientation, resulting primarily from the geopolitical situation in Europe required propaganda action of warming the image of Bulgaria in the eyes of the Yugoslav society. This would not be possible without the support of the press, which in the first half of twentieth century, was still the most popular and definitely most accessible medium of information, which could significantly affected on the perception of current political events by the public opinion. The aim of the author was to present changes in the way of presenting the Yugoslav-Bulgarian relations in the daily Politika, the biggest and most read newspaper in the interwar Yugoslavia, in the context of political activities of king Aleksandar I towards the creation of the so-called Balkan Entente. Postrzeganie stosunków jugosłowiańsko-bułgarskich na łamach dziennika „Politika” w kontekście idei tzw. Ententy Bałkańskiej w pierwszej połowie lat 30. XX wiekuZbliżenie jugosłowiańsko-bułgarskie zainicjowane przez króla Aleksandra I Karađorđevicia w latach 30. XX w. z myślą o włączeniu Bułgarii do planowanego tzw. Paktu Bałkańskiego było jedną z najpoważniejszych reorientacji w jugosłowiańskiej polityce zagranicznej przełomu lat 20. i 30. XX w. Od zakończenia I wojny światowej wschodni sąsiad Jugosławii traktowany był raczej jako jedno z największych zagrożeń dla powojennego ładu na Bałkanach. Wspomniana reorientacja, wynikająca przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej w ówczesnej Europie, wymagała ocieplenia wizerunku Bułgarów w oczach jugosłowiańskiego społeczeństwa. Zadanie to byłoby niemożliwe do realizacji bez wsparcia prasy, która w pierwszej połowie ubiegłego stulecia była nadal najbardziej popularnym i zdecydowanie najłatwiej dostępnym źródłem informacji mogącym realnie wpływać na odbiór bieżących wypadków politycznych przez opinię publiczną. Celem autora było przedstawienie zmiany sposobu prezentowania stosunków jugosłowiańsko-bułgarskich na łamach dziennika „Politika”, największego i najbardziej poczytnego czasopisma międzywojennej Jugosławii, w kontekście działań politycznych zmierzających do utworzenia tzw. Ententy Bałkańskiej.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_ch_2017_005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.