PL EN


2019 | 8 |
Article title

The Language of Cruelty of the Holocaust on the Example of “The Ringelblum Archive. Annihilation – Day by Day”

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Language of Cruelty of the Holocaust on the Example of The Ringelblum Archive. Annihilation – Day by DayThe Underground Archive of the Warsaw Ghetto is one of the most significant testimonies of the annihilation of Polish Jews to be preserved in social life documents, mainly written reports and photographs. The founder of the Archive, Emanuel Ringelblum, described the purpose of the collected materials as follows: “We wanted the events in every town, the experiences of every Jew – and every Jew during this war is a world unto himself – to be conveyed in the simplest, most faithful manner. Every redundant word, every literary addition or embellishment, stood out, causing a sense of dissonance and distaste. The life of Jews during this war is so tragic that not a single extra word is needed”. The aim of the paper is a linguistic analysis of the drastic language of the Holocaust on the basis of The Ringelblum Archive: Annihilation - Day by Day. Język okrucieństwa Holokaustu na przykładzie Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu ZagładyPodziemne Archiwum Getta Warszawskiego jest jednym z najważniejszych świadectw zagłady polskich Żydów zachowanych w dokumentach życia społecznego, głównie w reportażach i fotografiach. Założyciel Archiwum, Emanuel Ringelblum, następująco opisał cel zebranych materiałów: „Chcieliśmy, aby wydarzenia w każdym mieście, doświadczenia każdego Żyda – a każdy Żyd w czasie tej wojny jest światem dla siebie – były przekazywane w najprostszy, najwierniejszy sposób. Każde zbędne słowo, każdy dodatek literacki czy ozdoba wyróżniały się, powodując poczucie dysonansu i niesmaku. Życie Żydów w czasie tej wojny jest tak tragiczne, że nie potrzeba ani jednego dodatkowego słowa”. Celem artykułu jest analiza lingwistyczna drastycznego języka Holokaustu na podstawie książki Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady.
Year
Issue
8
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_ch_2019_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.