PL EN


2019 | 19 |
Article title

A contrastive analysis of feminitives in Bulgarian, Polish and Russian

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A contrastive analysis of feminitives in Bulgarian, Polish and RussianThe subject of this article is the contemporary usage of feminitives (specifically the names of occupations and functions), which traditionally are most often derived from masculine names. The article presents a contrastive analysis of feminitive usage in three Slavic languages: Bulgarian, Polish and Russian. The article examines the problem of linguistic asymmetry in the creation of feminine names in the three languages and presents the views of renowned linguists on the issue. Konfrontacja językowa feminatywów w języku bułgarskim, polskim i rosyjskimW niniejszym artykule przedmiotem badania stały się współczesne feminatywa (w szczególności nazwy zawodów i funkcji), najczęściej tradycyjnie tworzone od nazw męskich i ich konfrontacja w trzech językach słowiańskich: bułgarskim, polskim i rosyjskim. Autorzy omawiają w artykule problem asymetrii językowej w tworzeniu nazw żeńskich w trzech językach słowiańskich oraz przytaczają poglądy na ten problem wybitnych językoznawców.
Year
Issue
19
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_cs_1922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.