PL EN


2016 | 16 |
Article title

Towards Recognition of Spatial Relations between Entities for Polish

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Towards Recognition of Spatial Relations between Entities for PolishIn this paper, the problem of spatial relation recognition in Polish is examined. We present the different ways of distributing spatial information throughout a sentence by reviewing the lexical and grammatical signals of various relations between objects. We focus on the spatial usage of prepositions and their meaning, determined by the ‘conceptual’ schemes they constitute. We also discuss the feasibility of a comprehensive recognition of spatial relations between objects expressed in different ways by reviewing the existing tools and resources for text processing in Polish. As a result, we propose a heuristic method for the recognition of spatial relations expressed in various phrase structures called spatial expressions. We propose a definition of spatial expressions by taking into account the limitations of the available tools for the Polish language. A set of rules is used to generate candidates of spatial expressions which are later tested against a set of semantic constraints.The results of our work on recognition of spatial expressions in Polish texts were partially presented in (Marcińczuk, Oleksy, & Wieczorek, 2016). In that paper we focused on a detailed analysis of errors obtained using a set of basic morphosyntactic patterns for generating spatial expression candidates - we identified and described the most common sources of errors, i.e. incorrectly recognized or unrecognized expressions. In this paper we focused mainly on the preliminary stages of spatial expression recognition. We presented an extensive review on how the spatial information can be encoded in the text, types of spatial triggers in Polish and a detailed evaluation of morphosyntactic patterns which can be used to generate spatial expression candidates. Rozpoznawanie relacji przestrzennych między obiektami fizycznymi w języku polskimArtykuł dotyczy zagadnienia rozpoznawania relacji przestrzennych w języku polskim. Autorzy przedstawili różne sposoby przekazywania w tekstach informacji na temat relacji przestrzennych między obiektami fizycznymi, uwzględniając sygnały o charakterze leksykalnym i gramatycznym. Istotną częścią artykułu jest omówienie znaczenia przyimków użytych w celu wyrażenia relacji przestrzennych. Znaczenie to kształtowane jest przez schematy konceptualne współtworzone przez poszczególne przyimki. Omówiono również możliwości kompleksowego rozpoznawania relacji przestrzennych wyrażonych za pomocą różnych środków językowych. Służy temu przegląd istniejących zasobów i narzędzi przetwarzania języka polskiego.Jako rezultat autorzy proponują heurystyczną metodę rozpoznawania relacji przestrzennych realizowanych językowo za pomocą struktur składniowych określonych jako wyrażenia przestrzenne. W artykule zaprezentowano definicję wyrażeń przestrzennych uwzględniającą specyfikę narzędzi dostępnych do przetwarzania języka polskiego. Zestaw reguł składniowych umożliwia wytypowanie fraz – kandydatów kwalifikujących się jako wyrażenia przestrzenne, które następnie zostają porównane z adekwatnym zestawem ograniczeń semantycznych.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_cs_2016_011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.